Guard Automation AB


Guard UHS


https://slussen.azureedge.net/image/45851/GuardUHS.png

• Anläggningsregister

• Maskinkort med utrustningsdata och dokumentation

• Arbetsplanering, periodisk och tillståndsbaserad

• Servicelogg med tidsregistrering

• Sömlös integration med Guard Control för enkel navigering

• Rapporter

Pris: Anbud lämnas på förfrågan