productPicture

Monter - ExpoVA för utställare
Pris: 32000,00 kr


ExpoVA – VA-branschens minimässa!
Expo är mötesplatsen som lockar kommuner och VA-förbund, VA-verk, VA-konsulter, process- och massaindustrin, infrastruktur och installatörer/entreprenörer både virtuellt och i verkligheten, för att ta del av de senaste lösningarna och produktnyheterna. Det är här beslutsunderlagen skapas för framtida investeringar!

• Vi skickar ut era inbjudningar och kompletterar era kundregister!
• Vi följer upp alla inbjudningar!
• Ni får löpande information!
• Vi bokar mässlokalen!
• Ni får 3 meters utställningsyta!
• Vi bokar en lunch åt besökarna och utställarna!
• Vi bokar hotell!
• Slussens nätverk håller dig informerad!
• Vi annonserar åt er!
• Vi registrerar era kunder på plats!
• Inbjudningar:
Varje företag skall göra ett urval på minst 20 kunder inom en omkrets av 10 mil från den ort vi skall besöka. Ni matar själva in kunderna direkt på slussen.biz.
• Resa:
Ni bekostar och arrangerar egna transporter.
• Priser:
Priset för 3-dagars expo 2024 är 32.000 kr och 4-dagars expo 42.000 kr. I detta ingår även en interaktiv mässa i Slussen.biz under en månad. Ett deltagande förutsätter att företaget innehar ett abonnemang i Slussen.

Utställarvillkor