Generalagent

Chimneytec S&V AB

Telefon: 08-249806
Adress: Adress: Elektravägen 64, 126 30 Hägersten
Arbetsområde:  
Medlem i:   Svensk Ventilation AB
SkorstensEntreprenörernas Riksorganisation (SeRo)
Energieffektiviseringsföretagen, EEF

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB

OM OSS

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB importerar, marknadsför och säljer reliningsmaterial i komposit för tätning av ventilationskanaler och imkanaler samt för renovering av rökkanaler och skorstenar på den nordiska marknaden. Vår vision är att tillhandahålla rätt produkt, snabbt och smidigt, till rätt pris över hela Sverige, Norge, Danmark till lokala Entreprenörer. Vår organisation ska vara effektiv, modern och resultatinriktad med höga krav på kvalitet och etik. Den ska kontinuerligt skapa bestående mervärde för våra kunder.

 

VÅRA PRODUKTER

VENTILATION OCH SKORSTEN

Tätning och relining ventilation och skorsten

INFODRINGSMATERIAL FÖR RELINING AV SKORSTENAR OCH VENTILATIONSKANALER

FitFire® Vent och FitFire® Vent IM1: Unikt vattenbaserat insatsrör som är framtaget för kostnadseffektiv relining av ventilationskanaler och imkanaler.

FitFire® och FitFire® Wood: Skorstenstätning av alla slags rökkanaler och imkanaler. Insatsröret är speciellt utvecklat för att klarar höga temperaturer.

Se vår webbplats www.chimneytec.se och om materialen FitFire

Företags representanter

Stefan Berglund

Stefan Berglund
VD

Telefon: 08-24 98 03
Epost: [email protected]

 

Vår verksamhet

Vi har byggt vår verksamhet kring en genial, idé från Italien, FitFire-metoden, vilket enkelt och kostnadseffektivt kan renovera trasiga ventilationskanaler och skorstenar. Produkterna ger tex. bibehållen  kanalarea, ingen eller obetydligt läckage samt kan appliceras i alla tänkbara typer av skorstenar och ventilationskanaler. FitFire-metoden ger betydande ekonomiska fördelar i samband med ventilations renovering i flerfamiljshus där ökad energiåtervinning samt förbättrat inomhusklimat är målsättningen.

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB har marknadens säkraste, bredaste och miljövänligaste samt billigaste sortiment på insatsrör i komposit vilka är vattenbaserade och miljövänliga. Bolaget ligger i framkant såväl tekniskt som prismässigt med bred kompetens inom relining, som ett led i detta bedriver bolaget också utbildning och certifiering i renovering av skorstens- och ventilationskanaler.

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB har tillsammans med den Italienska producenten tagit fram två nya volymprodukter för den Svenska marknaden, FitFire Vent och FitFire Vent IM1 för att möta det stadigt ökande behovet av kostnadseffektiv renovering av ventilationskanaler, i samband med satsandet på energiåtervinning från bostadsföretag och bostadsrättsföreningar.

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av insatsrör i komposit för renovering av rök-, ventilations- och imkanaler.

  • Insatsrör för relining av ventilation och rökkanaler.
  • Utrustningspaket för relining med FitFire-metoden.
  • Utbildning och certifiering av FitFire-installatörer och Entreprenörer.

 

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB är medlem i

 

svensk-ventilation-logosero-logoeef-logo energi-miljo-logo

Byggmaterialindustrierna

 

 ×