SkorstensEntreprenörernas Riksorganisation (SeRo)


Typ: Organisation
Org. nr.  
Arbetsområde:   Brandskydd, Branschorgan, Bränslehantering, (biobränsle, kol, pellets etc), Energieffektivisering, Installation av brandskyddsystem, Installation av kaminer, Installation av pannor och värmeproduktionssystem, Luftvård, Miljökonsulter, Pannservice, Rökgasrening, Service/renovering av inneklimat och ventilationssystem, Tankrengöring, Ventilation, Värme

SERO – skorstensentreprenörer i samverkan

 

SeRo är Sveriges äldsta och enda opartiska bransch¬organisationen för skorstensentreprenörer, de som installerar, bygger- och reparerar skorstenar, eldstäder och ventilation, tillverkare och serviceföretag m.fl. inom området. SeRo fungerar som remissinstans till myndigheter, organisatör av utbildning – certifiering samt samlande samordnare av fortsatt branschutveckling.Vårt mål är att höja kvalité och säkerheten på alla skorstens- ventilationsarbeten, utbilda, certifiera och skapa fler arbeten för entreprenörerna, säkerställa myndighetskraven i arbeten och efter beställarnas önskemål ge ”Beställartrygghet”!

Låter det intressant? » Kontakta oss för mer information.