Stockholm Exergi satsar på klimatneutral DLE-teknik

2021-09-15 Nordic Climate Group

https://slussen.azureedge.net/image/5165/20200122_085005.jpgLabkyl har tillsammans med övriga företag inom installation.se (Saltsjö Ventilation, Triclima, Entek och Delta Styr) fått ett samverkansuppdrag av Mälardalen Construction Service när Stockholm Exergi uppför en ny ställverksbyggnad i Värtan, Stockholm.

Stockholm Exergi ska livstidsförlänga Kraftvärmeverk 1 och behöver i samband med detta uppföra en ny byggnad för ställverksutrustning. Byggnaden ska placeras i direkt anslutning till Turbinhall 1.

Labkyls uppdrag i den nya byggnaden är att installera ett klimatneutralt och energieffektivt DLE-aggregat på 600 kW som ska föra bort den värme som genereras av ställverksutrustningen. Projekteringen pågår och produktionen startar i oktober. Uppdraget beräknas vara klart våren 2022.

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag som tryggar den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfallstjänster. Idag är mer än 800 000 stockholmare samt sjukhus, datahallar och andra privata och offentliga verksamheter anslutna till fjärrvärmenätet som i sin tur är kopplat till deras värme- och kraftvärmeanläggningar.


 Dela     Tillbaka  

Yasuragi spar miljoner varje år med Labkyls energilösning

2021-10-20

Under 2020 såg Labkyl över energianvändningen för det japanska spa- och konferenshotellet Yasuragi på Hasseludden genom att installera en klimatneutral hybridlösning i form av DLE-värmepump och uteluftkylare. Nu ett år senare ser vi resultatet.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Energieffektiv och miljövänlig lösning åt Stockholm Stad

2021-10-06

Energibesparing och minskad miljöpåverkan är i fokus när Stockholm Stad investerar i Kärrtorps IP. Labkyl har fått i uppdrag att med hållbar teknik utföra en ombyggnad av anläggningens kyl- och värmesystem som består av en isbana samt tre byggnader.


  Värme Kyla Referensprojekt

Nordic Climate Group söker dig

2021-09-28

Dags för något nytt? Nordic Climate Group är i kraftig tillväxt varför möjligheten att påverka både din egen och vår grupps framtid är stor. Du kanske är redo för en ny utmaning och just nu har vi flera lediga tjänster.


  Allmän Platsannonser

Fredagsporträtt - Mikael Dagberg

2021-09-24

Denna man har väl inte gått någon obemärkt förbi. Mikael Dagberg är Nordic Climate Groups tekniska guru och firar nu 35 år i branschen! Visste du detta om honom?


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Butiken med extra allt

2021-07-01

ICA Kvantum Liljeholmen arbetar med sin vision om att bli Europas främsta livsmedelsbutik. Labkyl har följt med i den stora ombyggnationen som internt kallas ”Matresan” och sett till att butikens kyla är uppdaterad till CO2-teknik.


  Kyla Referensprojekt

CO₂-installation bidrar till Breeamklassning

2021-06-24

Labkyl har fått i uppdrag att byta ut Arkens värmepumpar till DLE-värmepumpar för att styra byggnaden till ökad hållbarhet.


  Värme Kyla Referensprojekt

Kylgruppen Ab utökar sitt team

2021-06-21

Vår vision är att vara det självklara valet för de organisationer som prioriterar ett värdeskapande klimat för sin verksamhet. Därför söker vi nu dig som vill komplettera vårt team.


  Ventilation Värme Kyla El Platsannonser

100 000 steg för ett hållbart samhälle

2021-05-21

TESAB-kedjans hållbarhetspolicy ska genomsyra hela verksamheten, från ax till limpa. Eller i det här fallet, från någon annans initiativ till en promenad i Växjö för Kronobergs Kylteknik i gott ändamål.


  Värme Kyla

NR Kyl installerar CO2 i en helt ny ICA Nära

2021-05-21

Högt uppe på höjden i ett fritt läge växer nu ett helt nytt område fram i Sydvästra Göteborg. NR Kyl hjälper nu den nya ICA Nära butiken att installera naturliga köldmedium.


  Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt