Installatör/ Entreprenör

Nordic Climate Group

Telefon: 0771-22 44 44
Adress: Forskarvägen 1, 702 18 Örebro
Org. nr.   556419-4586
Arbetsområde:  
Medlem i:   Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)

Nordic Climate Group

Marknaden för kylinstallationer och energieffektiva tekniska lösningar ökar i takt med samhällets allt tydligare hållbarhetsfokus. För att kunna möta efterfrågan och hantera marknadsmöjligheterna har en grupp kylföretag sökt en strategisk partner med finansiell styrka. Resultatet är Nordic Climate Group, ett ägarbolag som skapats av ett rikstäckande nätverk av lokala kylföretag tillsammans med Capillar.