Minnesord över Arne Elmroth

2020-01-07 FEGIS²

Professor Arne Elmroth, Trosa, har vid 82 års ålder avlidit efter en tids sjukdom. Hans närmaste är sambon Margareta Andersson och barnen Charlotte, Maria, Klas och Joakim och deras familjer.

Född i Kalmar med intresse för byggande sökte sig Arne efter skolåren till Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm där han genomförde flera viktiga projekt med tanke på energihushållning i byggnader för att sedan erhålla professuren i Byggnadsfysik vid Lunds Tekniska Högskola.

Här fortsatte forskningen om energieffektivisering av byggnader med doktorander och många utländska kontakter, inte minst i Japan. När pensioneringen närmade sig arbetade Arne bland annat med utvärdering av den stora bomässan i Malmö, Bo01.

Pensioneringen från professuren i Byggnadsfysik innebar att Arne kunde arbeta med det som intresserade honom mest, nämligen olika aspekter på hållbart byggande. Till en början engagerade han sig i utformningen av de nya byggreglerna som kom 2006 där fokus förflyttades från byggdelskrav till funktionskrav.

Arne engagerade sig i Bebo, Beställargruppen bostäder, som ett led i att försöka göra något åt energianvändningen i befintliga flerbostadshus, som utgör en stor andel av alla hus.

Andra uppdrag följde efter Arnes pensionering och det var inte ovanligt att man träffade Arne och hans sambo Margareta, som då arbetade med byggstandardisering på SIS, på vetenskapliga konferenser runt om i världen. Arne, som var väldigt noggrann och samtidigt kreativ och analytisk, såg flera, än idag väldigt angelägna, utmaningar. Forskning och vetenskap behöver bli en större del i byggandet, och hållbarhet i bebyggelsen kräver tvärvetenskapliga lösningar.

I syfte att arbeta för ett hållbarare samhälle togs initiativ för bildandet av Nationellt Renoveringscentrum 2012. Arne hade en central roll i starten och uppbyggnaden av verksamheten bland annat genom att forma innehållet, skapa den första styrelsen och övertyga rektorn vid Lunds Tekniska Högskola att starta verksamheten.

Arne som ingick i styrelsen från början och fram till mars 2019, har varit en drivande kraft i verksamhetens utveckling. Trots sin svåra sjukdom under de senaste åren var han mycket aktiv i styrelsearbetet och hans stora kompetens och breda erfarenhet har varit av vital betydelse för att öka kunskaper och erfarenheter inom hållbar renovering av byggnader.

Vi vill rikta ett stort tack till Arne, speciellt för alla hans insatser inom Nationellt Renoveringscentrum.

Begravning sker fredagen 10/1 i Trosa. 

Dennis Johansson
docent vid Lunds Tekniska Högskola och föreståndare vid Nationellt Renoveringscentrum

Andres Muld
styrelseordförande vid Nationellt Renoveringscentrum


 Dela     Tillbaka  

Boverket bör inte bestämma typ av uppvärmningssystem

2017-05-24

En sammanfattning från vårens FEGIS-möte nr 57 hos WSP.


  Allmän

Hans Isaksson in memoriam

2017-02-21

Eje Sandberg minns Fegis-kamraten Hans Isaksson som hastigt lämnat oss.


  Allmän

Egon Åkerlund in memoriam

2017-02-09

Kollegan och vännen Lars Kjellin minns Egon Åkerlund som har avlidit i en ålder av 72 år.


  Allmän

Sex nya FEGISAR

2016-10-21

Vi hälsar våra nya FEGISar välkomna till vårt kreativa nätverk.


  Allmän

Fem nya Fegisar

2016-04-25

Under Fegis resa till Island passades det också på att välja in fem nya medlemmar till nätverket.


  Allmän

FEGIS vårmöte hos Panasonic

2015-04-08

Är du konsult eller jobbar inom fastighetssektorn och söker ett professionellt nätverk? Här kan du inspireras av vårt nästa program hos Panasonic.


  Värme Kyla

Vårmöte hos FEGIS

2015-03-25

Torsdagen den 16/4 samlas branschens FEGISar för 53:e gången. Denna gång är vår värd Panasonic.


  Allmän

×