Labkyl bygger husets hjärta för värme och kyla

2019-12-13 TESAB AB

När Vasakronan genomför en om- och tillbyggnad av Kv. Nöten 5 vid Solna Strand har Labkyl fått i uppdrag av sin beställare Zengun att installera DLE-värmepumpar.

Kvarteret Nöten 5 består av tre byggnader som ska bindas samman med en länkbyggnad i glas. Det byggs också en modern gemensamhetsyta mellan husen ner mot vattnet. Totalt renoveras 26 000 kvm. Målet är att fastigheten ska miljöcertifieras enligt LEED Guld.

Labkyl levererar och installerar tre DLE-värmepumpar med en värmeeffekt på mer än 1000 kW. De har en kall sida med frikylfunktion som tas ur 58 stycken geoenergibrunnar. Systemet ska ersätta både fjärrvärme och fjärrkyla. Utöver värmepumpar står Labkyl med installation.se också för rördragning samt styrsystemet för undercentralen.

Installationen av DLE-Värmepumpar i kvarteret Nöten 5 är den andra i sitt slag som Labkyl genomför. Den första installation genomfördes 2019 i Sånga-Säby Hotell & Konferens.

DLE-värmepumpen innehåller en banbrytande CO2 teknik - ett 100% miljövänligt köldmedium som dessutom är en biprodukt vid biogastillverkning. De optimerade DLE-värmepumparna levererar 70°C varmvatten som leds ut till kontor, konferensrum och andra lokaler i Kv. Nöten 5. Här växlas varmvattnet till värme, ventilation och varmvatten.
På samma sätt leds kylan ut i byggnaderna och kyler vid behov samma lokaler.

DLE-värmepumpen representerar en hållbar, energi- och kostnadseffektiv lösning.

Den första projekteringen av kvarteret Nöten 5 genomfördes hösten 2018, installationsarbetet startade strax efter sommaren 2019 med rivningar, anpassningar och byggnationer, i mitten av september drog det egentliga installationsarbetet i gång. Planerad driftsättning och provning är satt till januari 2020.

https://slussen.azureedge.net/image/5165/Nöten_2.pnghttps://slussen.azureedge.net/image/5165/nöten1.pnghttps://slussen.azureedge.net/image/5165/nöten3.png

Bild: Vasakronan/TMRW.


 Dela     Tillbaka  

Nöjd kund i över 25 år

2020-01-23

När Konditori Napoleon i Jönköping behöver service på sin kylanläggning, installation av nya kylar eller nytt kylsystem så är det Polo Kylteknik som står för kunskap och arbetsinsats. Det har de gjort i över 25 år.


  Kyla Referensprojekt

Vi söker nya kollegor!

2020-01-22

Ligger kyla dig varmt om hjärtat? Kan du hålla huvudet kallt i alla situationer? Då kan du vara rätt person för oss på Grenholms Kylservice!


  Kyla Platsannonser

Nyöppnad butik med hållbar kyla

2020-01-09

En helt ny livsmedelsbutik har nyligen öppnat i Härjedalen, där Frys & Kylservice fick i uppdrag att installera butikens kyla.


  Kyla Referensprojekt

Gårdfeldts kyl söker ytterligare en storkökstekniker

2020-01-07

Nu söker Gårdfeldts kyl ytterligare en storkökstekniker till Värmlandsområdet.


  Värme Kyla Platsannonser

Hållbar kyla och värme till Ica Nära Lofsdalen

2019-12-23

Ica Nära Lofsdalen har färdigställts efter en omfattande förnyelse till helt miljövänlig kyla.


  Värme Kyla Referensprojekt

Nytt fryslager åt GB Glass

2019-12-20

GB glass gamla fryslager i Östersund har rivits för att bygga bostäder och annan verksamhet på platsen. Frys & Kylservice som sedan många år tillbaka har arbetat med GB Glass fick då i uppdrag att installera kylan till deras helt nya fryslager.


  Kyla Referensprojekt

TESAB’s VD Rikard Planting summerar 2019

2019-12-20

TESAB’s VD Rikard Planting summerar 2019 som varit väldigt händelserikt.


  Värme Kyla

Skogströms Åkeris kyl- och frysrum drivs med grön kyla

2019-12-18

Polo Kylteknik fick i uppdrag av sin samarbetspartner Kylpanel att installera kylteknisk utrustning för Skogströms Åkeris nya Kyl- och frysrum.


  Kyla Referensprojekt

NR Kyl - Hemköp Billdals 20% mindre i energiförbrukning!

2019-12-18

I början på 2019 påbörjade NR Kyl ombyggnation och konvertering till CO2 i Hemköp Billdals livsmedelsbutik. Butikens nya CO2 aggregat har varit i drift sedan sommaren 2019.


  Värme Kyla Energieffektivisering

TESAB lanserar nu tesabcity.se!

2019-12-16

En samlad informationssida för dig som berörs av F-gasförordningen! TESAB är Sveriges största rikstäckande kedja av kylföretag och ledande på att skapa miljövänlig kyla och värme. Vi hjälper kontinuerligt våra kunder att konvertera uppdatera sina a


  Värme Kyla