REC Indovent

Info Nyheter Hemsida Produktkatalog Relationer Mer information


REC i korthet

REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter.

Idag finns huvudkontoret i Mölndal utanför Göteborg. Där ligger alla funktioner utom produktion. I Linköping producerar vi flexibla kanaler sedan 1999, då vi förvärvade Tubeslang AB.

År 2004 blev vårt dotterbolag i Litauen ansvarigt för marknadsföring och försäljning av våra produkter i Baltikum och Ryssland. Sedan 2005, då Temovex AB köptes, tillverkar vi även ventilationsaggregat. Vår omsättning för 2017 uppgick till 100 miljoner kronor. Företaget har 40 anställda och ägs av Ernströmgruppen.

Kvalitet rakt igenom

Vi erbjuder endast typgodkända produkter som är testade och väl dokumenterade. Vi levererar alltid med en mycket hög servicenivå. Vårt mål är att överträffa våra kunders höga förväntningar.

Vår miljöpolicy

Vi eftersträvar att sälja produkter som inte innehåller miljöfarliga ämnen, vi är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001.