Ny styrelse i Kyltekniska föreningen

2020-05-11

Kyltekniska föreningen har ny styrelse. Den nya styrelsen valdes vid det digitala årsmötet i april. Ny ordförande är Robert Thell (bilden)från Jönköping.


  Kyla Arbetsmarknad

Säkerhetskurs Naturliga köldmedier

2018-09-07

En praktisk kurs för dig som kommer i kontakt med de naturliga köldmedierna. Tyngdpunkten är Ammoniak men vi övar även på hur du skall hantera koldioxid och kolväten (propan) ur ett säkerhetsperspektiv.


  Kyla Utbildning & FoU

Säkerhetskurs naturliga köldmedier

2018-01-24

En praktisk kurs för dig som kommer i kontakt med de naturliga köldmedierna. Tyngdpunkten är ammoniak, men vi övar även på hur du skall hantera koldioxid och kolväten (propan) ur ett säkerhetsperspektiv.


  Kyla Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Kurs i ammoniaksäkerhet 19 september

2017-08-24

Vi har några platser kvar till vår ammoniaksäkerhetskurs 19 september i Helsingborg.


  Kyla Utbildning & FoU

Reportage från kurs i ammoniaksäkerhet

2017-05-15

Lennart Asteberg rapporterar från Svenska Kyltekniska Föreningens kurs i ammoniaksäkerhet.


  Kyla Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Kurs i Ammoniaksäkerhet

2017-03-30

Kyltekniska föreningen anordnar säkerhetskurser för personer som hanterar eller kommer kontakt med Ammoniak. Kurserna är öppna även för icke-medlemmar och nästa kurstillfälle är i Helsingborg 9 maj.


  Kyla Utbildning & FoU

Ett möte om solenergi och värmepumpar

2016-04-25

När vi bestämde att februarimötet skulle handla om solenergi och värmepumpar tänkte vi att då har nog snödroppar och vintergäck stuckit upp. Så blev det inte.


  Värme Kyla

Möte i Kyltekniska föreningens Gbg-avdelning

2016-02-08

Solen skickar ingen räkning - Lars Andrén, Free Energy Sverige AB, svarar för en helkväll i solens tecken den 22 februari.


  Kyla El

"Onsdagsärtor" hos Dahl Kyla

2015-11-18

KTF Stockholms medlemmar inbjuds till årets sista möte, onsdag 2 december.


  Kyla

Föreningsmöte KTF i Göteborg

2015-09-09

Nytt uppdaterat program för mötet måndagen den 14 september 2015 kl. 17.00 på Avenyföreningen, Avenyn 10, 6 tr. Tema är "Bergvärme på Avenyn!"


  Värme Kyla