SkorstensFolket Sverige AB, SFSAB – FuranFlex – VentilFlex

Info Nyheter Hemsida Produktkatalog Relationer Mer information

Åke Martinsson förstärker SkorstensFolket Sverige AB

2018-09-03

Åke Martinsson lämnar REC Indovent efter 19 år som produktchef och får en nyckelroll inom försäljning hos SFSAB SkorstensFolket Sverige AB. Han tillträder sin nya tjänst den 3 september 2018.


Sänkt energiförbrukning

2018-06-08

Uppgradering av ventilationen är det som bostadsbolagen främst tänker på när de ska minska sin energianvändning.


Lär dig mer om Relining på Nordbygg

2018-04-04

Hur mycket energi sparar man på att täta ventilationskanalerna? Och hur snabbt betalar sig relining? Träffa SkorstensFolket Sverige AB på Nordbygg, 10-13 april på Stockholmsmässan i Älvsjö, så får du svaren!


Ny smart ventilation och minskad energianvändning med 60%

2018-02-06

Valla Torg i Stockholm ingår i EU-projektet GrowSmarter. Området utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar. Energianvändningen ska minska med 60 %. Ventilationen är en viktig del och de murade kanalerna har tätats med VentilFlex®.


”Relining av ventilationskanaler kommer växa kraftigt”

2017-10-10

Thomas Swahn har lång erfarenhet av relining. Han arbetar för SkorstensFolket sedan 1 oktober 2017 och förutspår att kanaltätning är ett område som kommer växa kraftigt.


Relining eller nyinstallation av ventilationskanaler

2017-04-20

Utifrån ett konkret exempel har vi jämfört kostnader, slutresultat och ingrepp i de boendes vardag för nyinstallation och relining av ventilationskanaler.


Kommentar till BeBo:s rapport om kanaltätning

2017-02-14

Som Slussen.biz berättat har BeBo nyligen publicerat en projektrapport, "Tätning av ventilationskanaler". Relining med kompositrör fick bäst totalbetyg och SkorstensFolkets VD Jörgen Tellestam kommenterar.


Nytt EU-direktiv gör radonfrågan extra aktuell

2016-11-29

Svenska fastighetsägare lägger allt större vikt vid radonmätningar och radonsanering. En av anledningarna är ett nytt EU-direktiv. Dessutom slog en dom i Högsta domstolen nyligen fast att en hög radonhalt kan ge sänkt hyra.


Hur renoverar man ventilationskanaler som består av papprör?

2016-10-04

I äldre fastigheter består ventilationskanalerna ofta av papp. Nyligen genomfördes ett test där pappkanalerna tätades med infodringsmaterialen VentilFlex och FuranFlex.


Så kan radonhalten minska i fastigheter

2016-09-23

Läs exemplet hur radonvärdena kan sänkas under gränsvärdet (<200 Bq/m³).