Utbildning - Besiktningsman relining

2018-10-18

Förra årets utbildning av besiktningsmän blev en succé och i år erbjuder vi därför två (2) tillfällen.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Utbildning besiktningsman

2016-09-30

Brif bjuder in till utbildning för besiktningsmän gällande relining.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Utbildning - Besiktning av renoverade avloppssystem

2016-09-06

Branschföreningen Relining i fastigheter, BRiF erbjuder nu följande endagsutbildning: Besiktning av renoverade avloppssystem.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Utbildning besiktningsman -relining

2015-09-24

Utbildningen ger besiktningsmannen en ökad kunskap kring de renoveringsmetoder som finns, möjligheter och begränsningar samt handfasta råd kring relevanta frågor vid besiktningens genomförande.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU