Aarsleff Rörteknik ABAarsleff Rörteknik AB är idag Sveriges Största entreprenadföretag som tillämpar schaktfri ledningsrenovering. Med det flexibla fodret AARSLEFF CIPP tillverkas ett nytt självbärande rör i det gamla.

Våra kunder återfinns bland kommuner, statliga verk, industrier och fastighetsägare. Aarsleff Rörteknik AB ingår i Aarsleff A/S koncernen, en av Danmarks största anläggningsentreprenörer.