Organisation

SSTT - Scandinavian Society for Trenchless Technology

Telefon: 08-508 938 91
070-438 01 54
Adress: Gezelius väg 12, 134 31 Gustavsberg
Org. nr.  
Arbetsområde:  

Om SSTT

SSTT är en förening öppen för alla. Föreningsmedlemmarna arbetar med NoDig, schaktfria metoder för lednings och kabelarbete hos ledningsägare, konsulter, entreprenörer, leverantörer etc.

 SSTT arbetar aktivt för en positiv och hållbar samhällsutveckling där infrastrukturen bibehålls, underhålls och utvecklas med minimal miljöpåverkan, resurs-och olägenhet för omgivningen.

SSTT är en mötesplats för spridning av information mellan alla som arbetar med NoDig metoder. Inom SSTT diskuteras för och nackdelar om nybyggnation, underhåll och förnyelse av anläggningar. Både tekniskt och ekonomiskt.

Som medlem deltar du i ett nätverk av engagerade medarbetare som delar sina erfarenheter om hur schaktfria metoder för ledningar och kabel fungerar. Bland annat i medlemsländernas tidningen NoDigINFO och på denna webbplats och i den internationella tidskriften Trenchless Technology . Erfarenheter samlast i No-Dig handboken som nu är överförd till NoDig Guiden här på hemsidan..

SSTT ordna nätverksträffar, temadagar, årliga möten och gemensamma resor till konferenser och utställningar.

Scandinavian Society för Trenchless Technology är ett skandinaviskt samarbete, som inleddes 1989 och är verksamt i Danmark, Norge och Sverige. SSTT deltar i internationellt samarbete med liknande organisationer över hela världen.