Spillvärmen är död, länge leve spillvärmen!

2023-08-21 Enjay Ab

https://slussen.azureedge.net/image/132311/AdobeStock_75207084.jpeg

Europas industriella spillvärme har potential att täcka 100% av det totala uppvärmningsbehovet.* Så varför fortsätter vi att ventilera ut varm processluft utan att först ta vara på energin, även när en kWh är dyrare än någonsin tidigare?

Den första anledningen är att ingen driftschef i världen vill riskera driften på sin anläggning, oavsett hur mycket pengar som går att spara på energiåtervinning. Och det är precis det man gör om man försöker återvinna energi i smutsig processluft med traditionella ventilationsaggregat. Partiklar och föroreningar sätter igen filter och växlare vilket leder till driftstopp av hela anläggningen.

Anledning nummer två är det ökade underhållsbehovet som uppstår när man försöker rena processluft så att traditionell återvinningsutrustning ska kunna användas. Kostnaden för filter som ska bytas och aggregat som måste rengöras med täta intervall äter upp den eventuella besparingen.

Så egentligen är det inte konstigt att enorma mängder av energi varje år ventileras rakt ut i tomma luften i formen av spillvärme.

Men det slutar nu.

Lepido är världens första industriella värmeväxlare, speciellt utvecklad för att kunna återvinna energi i smutsig processluft, utan att luften behöver renas. Växlarens utformning tillåter partiklar och föroreningar att passera utan att fastna, samtidigt som den erbjuder en stabil värmeöverföring.

https://slussen.azureedge.net/image/132311/1.jpg

Tekniken används idag för att omvandla spillvärme till ren energi i processluft från snabbmatsrestauranger, tvätterier och livsmedelsproduktionsanläggningar på åtta olika marknader.

 

Nu behöver du inte längre välja mellan en säker drift eller effektiv energiåtervinning. Vad väntar du på?

Länge leve spillvärmen!

Läs mer på vår hemsida: www.enjaysystems.com

 

 

* https://www.theguardian.com/environment/2023/feb/23/recapturing-excess-heat-could-power-most-of-europe-say-experts


 Dela     Tillbaka  

Produktnyhet!

2023-09-20

Du har väl inte missat att det nu finns en värmeväxlare som klarar av att återvinna värme även om frånluften är smutsig? Fungerar utmärkt i processventilation från livsmedelsproduktion, tvätterier, spannmålstorkar, svets/lackanläggningar m.fl.


Ventilation Värme Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Energikartläggning? Glöm inte bort biflödena.

2023-07-12

Den svenskutvecklade industriella värmeväxlaren Lepido gör det möjligt att återvinna energi, utan förfiltrering, i smutsig processluft. Höga luftflöden och temperaturer öppnar för betydande besparingar.


Ventilation Energieffektivisering

Svensk återvinningsteknik uppmärksammas i UK

2023-05-03

BBC har varit på plats i Malmö och spelat in ett radioreportage med fokus på den svenskutvecklade värmeväxlaren Lepido. Växlaren som används av bl.a restauranger spås kunna rädda företag från konkurs i UK som plågas av ökade uppvärmningskostnader.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Problemfri återvinning av industriell spillvärme

2023-03-15

Lantmännens pannkaksfabrik i Lahom har utrustats med industriella värmeväxlare från Enjay. Den återvunna spillvärmen från processventilationen täcker 99% av värmebehovet i produktionsanläggningen och årlig återvinning beräknas uppgå till 1500 MWh.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Första industriprojektet för Enjay

2023-01-30

När Lantmännens pannkaksfabrik i Tjärby utanför Laholm nu återbyggs efter branden i oktober förra året är det Enjay som levererar värmeväxlarna Lepido – utformade speciellt för smutsig frånluft.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Värmeväxling i imkanal utan filter?

2022-11-11

Alla vet ju att man måste filtrera bort fett och sot så att smutsen inte fastnar och sätter igen aggregatet? Men vet du vad? Då och då sker tekniska framsteg som gör att det blir dags att ifrågasätta gamla sanningar och testa nya vägar.


Ventilation Värme Energieffektivisering

Långtidstest Lepido - VVX i imkanal utan förfiltrering eller rengöring

2022-10-18

Ta del av resultatet av vår långtidsstudie på Burger King i Malmö. 22 månaders energiåtervinning i imkanalen utan förfiltrering eller rengöring.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Case: Burger King Malmö

2022-05-13

Höga halter av fett och sot i frånluften från köket orsakade återkommande driftstopp, trots att Magged Khalidy, Franchisetagare på Burger King i Malmö, spenderade mer pengar på underhåll än vad han sparade på energiåtervinning.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Lönsam energiåtervinning ur nedsmutsad frånluft

2022-01-03

Lepido är en svenskutvecklad, extra tålig ”heavy-duty ”värmeväxlare. Den är utvecklad för att fungera i extremt förorenad frånluft, vilket gör den relevant i flera olika typer av verksamheter där energiåtervinning är en utmaning.


Ventilation Värme Energieffektivisering