Genano Svenska AB expanderar

2018-05-13 Genano Svenska AB

https://slussen.azureedge.net/image/17640/image5.jpeg

Genano fortsätter att expandera i Sverige! Daniel Bengtsson har anställts den 10 april som inomhusmiljöspecialist med placering i Göteborg.

Han kommer arbeta med Genanometoden för en ren inomhusmiljö, provtagning, analys, åtgärd som hjälper från dag 1 samt uppföljning, mot den offentliga sektorn med tyngdpunkt mot förskolor och skolor.

Daniel har bred erfarenhet av försäljning av renluftsprodukter och tjänster till bla. offentliga sektorn. Han har bl.a. representerat renluftstekniska lösningar åt skolor. Hans distrikt omfattar Västra Sverige.

Kontaktuppgifter till Daniel:
Tel. +46 (0) 72 217 7776

[email protected]

 


 Dela     Tillbaka  

Genano Svenska AB söker säljande inomhusmiljöspecialist

2018-12-04

Genanon Svenska AB söker Säljande inomhusmiljöspecialist till södra Sverige.


Genanos kund fri från luftrelaterade symtom

2018-08-13

Ett nära samarbete mellan Genano och en skola i finska Esbo har gett goda resultat. Långvariga bekymmer med luftrelaterade symtom bland personal och elever är borta.


Genano öppnar nytt logistikcenter för Sverige i Sundsvall

2018-04-08

”Genano har en stark tillväxt i Sverige och vår logistik är en viktig del av vårt erbjudande till kund” säger Hans-Olof Backberg på Genano. I början av april öppnade Genano ett nytt logistikcenter för marknaden i Sverige.


Hudiksvalls kommun skippade moduler använde luftrenare

2018-03-18

”Vi köpte tid genom att använda luftrenare från Genano” säger Mats Friberg tf Förvaltningschef och Anders Jonsson Enhetschef Fastigheter vid Tekniska förvaltningen på Hudiksvalls kommun.


Genano Svenska AB expanderar

2018-02-21

Staffan Vogel har anställts den 2 januari som inomhusmiljöspecialist med placering i Stockholm.


Skara kommun använde luftrenare och sparade 1,7 Mkr

2018-01-07

”Vi sparade 1,7 Mkr genom att använda luftrenare från Genano” säger Anders Svärd Enhetschef vid Förvaltningen för Service & Teknik på Skara kommun.


Genano tecknar ramavtal med Sigtuna kommun

2017-10-03

Genano Svenska AB har tecknat ett nytt ramavtal med Sigtuna kommun. Avtalet avser hyra och service av luftrenare för akuta åtgärder i byggnader samt möjlighet till avrop av luftanalys.


Stora besparingar med luftrenare från Genano

2017-06-09

Kangasniemi kommun i Finland upptäckte problem med inomhusluften i flera byggnader. Kommunens tekniska verk beslutade att använda luftrenare från Genano för att säkerställa en högklassig inomhusluft i byggnader som väntade på att bli åtgärdade.


Stora besparingar på kostnader för evakueringslokaler med luftrenare från Genano

2017-06-09

Kangasniemi kommun i Finland upptäckte problem med inomhusluften i flera byggnader. I samråd med miljöhälsovården fattade kommunens tekniska verk beslut om att använda luftrenare från Genano för att säkerställa en högklassig inomhusluft i byggnader som väntade på att bli åtgärdade. Kangasniemi kommun beräknar själva att sammanlagt ha sparat 3 600 000 SEK genom att använda luftrenare från Genano i stället för evakueringslokaler.