Fabrikant Generalagent

Genano AB

Telefon: 010-498 52 00
Org. nr.   556859-7164
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Svensk Ventilation

Ren luft. Ingenting annat!

https://slussen.azureedge.net/image/17640/genano_3.png

Genano i Sverige

Under de ca 10 senaste åren har Genano AB varit verksamma på den svenska inomhusluftmiljömarknaden. Sedan uppstarten har Genano haft ett konceptuellt program; Ren Luft som Tjänst. Konceptet har evolverat och gör så än idag.

Tjänsten omfattar uthyrning och installation av luftrenare samt funktionshyror, kemiska och fysiska luftanalyser, digital övervakning av inomhusluftmiljön, symptomundersökningar som erbjuder beställaren/uppdragsgivaren en möjlighet till att ta ”tempen på verksamhetens subjektiva upplevelser”. Genanometoden uppvisar tydligt fokus ställt i samarbetet kring kartläggning av fastigheter som har skador och sk. risk-konstruktioner.

Sedan den 2020-08-17 gäller Genano Ren Luft som Tjänst® som er godkända trygghetsstämpel, när ni eftersöker tjänstelösningar som motverkar dålig inomhusluftmiljö!

Kort bakgrund

Vår historia börjar redan vid 1990-talets slut i Finland. Ett långvarigt arbete med luftrening ledde till lansering av en ny luftreningsmetod i slutet av 1998. Tillsammans med Kuopios Universitet, startades ett innovativt utvecklingsarbete. Samarbetet med universitet och provningsinstitut har påverkat Genanos verksamhet under hela dess existens.

Luftrenarna utvecklades initialt med syfte att rädda människoliv i sjukhusets riskområden.

Ett stort framsteg var samarbetet att stoppa MERS-virusepidemin i Saudi-Arabien. Idag är vi även en betrodd leverantör av luftreningslösningar i rådande Covid-19 situation. Med hjälp av Genano har installtioner skett på ett flertal sjukhus runt om i världen, tillfälliga isoleringsrum har snabbt skapats, rena zoner har upprättats, installationer inom vårdboenden o dyl. Allt i syfte att förhindra spridning av luftburna virus och skydda patienter, boende, personal och besökare.

När inomhusluftmiljöproblem på allvar började diskuteras i Norden under 2010-talet, skapades en helt ny målgrupp för Genano AB. Genanos luftrenare nyttjas idag även i lokaler med byggnadsrelaterade problem i inomhusluften. Genanos huvudkontor är beläget i Finland, och våra produkter och tjänster är tillgängliga i mer än 20 länder. Alla Genano-produkter utvecklas och tillverkas i Norden. Flertalet av finlands kommuner och städer är kunder till oss. På den svenska marknaden, används våra luftrenare i skolor, på daghem, kontor och vårdcentraler.

Bland våra kunder finns även privata företag, församlingar och mm.     

Din representant, finner du i tabellen nedan. Välkommen med din fråga om inomhusluftmiljön! 

Genano AB 

Representanter
Lars Adamsson
Konsult; återförsäljaransvarig
076-307 67 36
[email protected]
 
Anna Adamsson
Konsult. Leg. Sjuksyster. Ansvarig Symptomundersökningar
070-385 80 04
[email protected]
 
Hans-Olof Backberg, Regionsansvarig Norr
Inomhusmiljöspecialist och försäljningsansvarig
070-269 89 83
[email protected]
 
Daniel Bengtsson, Regionsansvarig Väst
Inomhusmiljöspecialist och försäljningsansvarig
072-217 77 76
[email protected]
 
Peter Christiansen
Försäljningschef
070-216 41 71
[email protected]
 
Staffan Vogel, Regionsansvarig Öst
Inomhusmiljöspecialist och försäljningsansvarig
070-585 08 50
[email protected]
 


Huvudkontorets kontaktuppgifter