Hudiksvalls kommun skippade moduler använde luftrenare

2018-03-18 Genano Svenska AB

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/17640/bild_om_en_skola.jpg

Under vårterminen skippade Hudiksvalls kommun att hyra in moduler för att ersätta klassrum vid en skola och använde istället luftrenare för att hantera besvär med inomhusmiljön. ”Vi köpte tid genom att använda luftrenare från Genano” säger Mats Friberg tf Förvaltningschef och Anders Jonsson Enhetschef Fastigheter vid Tekniska förvaltningen på Hudiksvalls kommun.

Skolan byggdes på 1960-talet. Konstruktionen är prefabricerade väggelement, platt tak och fasaden är mexitegel. En ombyggnation gjordes i slutet av 1980-talet. Fastigheten har under åren drabbats av vattenläckage. Före jul år 2016 blev personal sjukskriven och barn fick besvär att vistas i klassrum. En konsult anlitades för att utreda och resultatet av luftprov visade på ett problem med inomhusmiljön. Någon direkt orsak hittades inte. På grund av väggarnas konstruktion gick det ej att utföra normala åtgärder säger Mats Friberg.

Avstånd till närliggande skolor i kombination med en redan hög beläggning av elever gjorde att evakuering ej var aktuellt. Alternativet var att hyra in moduler för att ersätta klassrum vilket innebär en lång rad av aktiviteter och kostnader som bygglov, markarbeten, el, vatten och avlopp. Dessutom inflikar Mats Friberg kan det i efterhand bli svårt att få verksamheten att lämna moduler och återgå till åtgärdade lokaler. Det finns alltid en risk att en temporär modul blir en permanent lokal.

Hyreskostnaden för en modul med två klassrum beräknades vara 150 000 kr. Markarbeten, el, vatten och avlopp mm uppskattades till lika mycket. Sammantaget en kostnad av 300 000 kr för modullösningen. Tekniska förvaltningen kom i kontakt med Genano vars luftrenare effektivt renar inomhusluften och gör det möjligt att fortsätta bedriva verksamhet i utsatta lokaler. Inom två veckor från beställning hade luftrenare placerats ut. Verksamheten var nöjd och undervisningen kunde fortsätta under vårterminen i avvaktan på åtgärder under kommande sommarlov.

Luftrenare från Genano gjorde det möjligt för tekniska förvaltningen att ”gjuta olja på vågorna”. Elever kunde vara kvar i klassrum och vi kunde göra mer utredning säger Mats Friberg. Kostnaden för luftrenare uppgick till 85 000 kr vilket innebär en besparing på mer än 200 000 kr för Hudiksvalls kommun. Åtgärder i fastigheten är utförda. ”Ingen ifrågasatte att vara kvar i nuvarande lokaler efter vi utfört åtgärder” säger Mats Friberg avslutningsvis.


 Dela     Tillbaka  

Genano Svenska AB söker säljande inomhusmiljöspecialist

2018-12-04

Genanon Svenska AB söker Säljande inomhusmiljöspecialist till södra Sverige.


Genanos kund fri från luftrelaterade symtom

2018-08-13

Ett nära samarbete mellan Genano och en skola i finska Esbo har gett goda resultat. Långvariga bekymmer med luftrelaterade symtom bland personal och elever är borta.


Genano Svenska AB expanderar

2018-05-13

Daniel Bengtsson har anställts den 10 april som inomhusmiljöspecialist med placering i Göteborg.


Genano öppnar nytt logistikcenter för Sverige i Sundsvall

2018-04-08

”Genano har en stark tillväxt i Sverige och vår logistik är en viktig del av vårt erbjudande till kund” säger Hans-Olof Backberg på Genano. I början av april öppnade Genano ett nytt logistikcenter för marknaden i Sverige.


Genano Svenska AB expanderar

2018-02-21

Staffan Vogel har anställts den 2 januari som inomhusmiljöspecialist med placering i Stockholm.


Skara kommun använde luftrenare och sparade 1,7 Mkr

2018-01-07

”Vi sparade 1,7 Mkr genom att använda luftrenare från Genano” säger Anders Svärd Enhetschef vid Förvaltningen för Service & Teknik på Skara kommun.


Genano tecknar ramavtal med Sigtuna kommun

2017-10-03

Genano Svenska AB har tecknat ett nytt ramavtal med Sigtuna kommun. Avtalet avser hyra och service av luftrenare för akuta åtgärder i byggnader samt möjlighet till avrop av luftanalys.


Stora besparingar med luftrenare från Genano

2017-06-09

Kangasniemi kommun i Finland upptäckte problem med inomhusluften i flera byggnader. Kommunens tekniska verk beslutade att använda luftrenare från Genano för att säkerställa en högklassig inomhusluft i byggnader som väntade på att bli åtgärdade.


Stora besparingar på kostnader för evakueringslokaler med luftrenare från Genano

2017-06-09

Kangasniemi kommun i Finland upptäckte problem med inomhusluften i flera byggnader. I samråd med miljöhälsovården fattade kommunens tekniska verk beslut om att använda luftrenare från Genano för att säkerställa en högklassig inomhusluft i byggnader som väntade på att bli åtgärdade. Kangasniemi kommun beräknar själva att sammanlagt ha sparat 3 600 000 SEK genom att använda luftrenare från Genano i stället för evakueringslokaler.