Varannan byggchef känner inte till nya arbetsmiljöreglerna

2016-06-10 Byggcheferna - en branschförening inom Ledarna

Varannan byggchef känner inte till nya arbetsmiljöreglerna


En ny undersökning bland Sveriges byggchefer att hälften av tillfrågade byggcheferna inte känner till de nya reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö.


Den 31 mars i år trädde nya regler kring organisatorisk och social arbetsmiljö som reglerar ansvar och arbete mot för hög arbetsbelastning, slitsamma arbetstider och kränkande särbehandling, i kraft 1 . Målet med detta är att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Nu visar en ny undersökning bland
Sveriges byggchefer att hälften av tillfrågade byggcheferna inte känner till de nya reglerna. Och bara 13 procent har gått någon form av utbildning kring de nya reglerna.

Enligt Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna visar detta på en alltmer ohälsosam arbetssituation
bland byggchefer.
- Det här är ett tecken på att situationen för byggchefer blir allt mer ohållbar. Det måste finnas tid och utrymme att förebygga och hantera arbetsmiljörelaterade frågor. Att inte fler av våra medlemmar har fått gå utbildning i detta är givetvis oerhört allvarligt. Om människor ska bära
ansvaret måste de få rätt förutsättningar, säger Lars Bergqvist och tillägger:
- Det är inte nödvändigtvis en fråga om huruvida cheferna har kompetensen eller inte, utan snarare en fråga om prioriteringar och en alltför tuff belastning. Vi måste ha hållbara ledare för att utveckla en hållbar bransch, säger Lars Bergqvist.

Samtidigt uppger sex av tio att de känner sig trygga med sina kunskaper för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning. Och nära sju av tio känner till vilka mål som är satta i sina företag när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten.

Resultat från Byggchefsbarometern 2016
På frågan:
Den 31 mars i år började nya regler kring organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla.
Känner du till dessa nya regler?

Svarade 51 procent Ja och 49 procent Nej

 
På frågan:
Har du gått någon form av utbildning i de nya reglerna kring organisatorisk och social
arbetsmiljö (AFS 2015:4)?

Svarade 13 procent Ja och 87 procent Nej

På frågan:
Anser du att du har tillräckligt med kunskaper för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning?
Svarade 61 procent Ja, 24 procent svarar Nej och 15 procent svarade Vet inte.

På frågan:
Känner du till vilka mål som är satta i ditt företag när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten?
Svarade 69 procent Ja och 31 procent Nej

Om undersökningen
Undersökningen utgår från byggchefernas medlemsregister där sammanlagt 1 000 byggchefer har svarat på under tidsperioden 1 maj – 15 maj 2016. Respondenterna utgår från ett slumpmässigt urval.

För ytterligare information kontakta Lars Bergqvist, Ordförande Byggcheferna telefon 070-534 9538


Hemsida
 Dela     Tillbaka  

Sökes: Sveriges bästa byggchef

2020-07-03

Nu börjar sökandet efter Årets byggchef 2020. Kanske är det någon på ditt jobb? Tipsa oss via mejl!


  Allmän Arbetsmarknad

100-årig forskning kan utrota dödsolyckorna

2020-07-03

När det gäller dödsolyckor på jobbet är samhällsbyggnadssektorn värst drabbad. Hur kan det förändras? I vår nya rapport Lyft säkra arbetssätt hittas ett svar.


  Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Fler kvinnor än män ser machokulturen

2020-05-29

För fem år sedan lanserade Byggcheferna och Byggnads projektet Stoppa machokulturen. Hur har branschen förändrats sedan dess? Det tar vi reda på i en ny rapport.


  Allmän Arbetsmarknad

Så behåller och motiverar du dina medarbetare

2019-09-09

Samhällsbyggnadsbranschen är fylld av snabba förändringar och skriande brist på kompentens.


  Allmän Utbildning & FoU

Fyra av tio byggchefer saknar whistleblowing

2019-09-04

Senaste året fördubblades antalet fällande mutdomar som rörde bygg och anläggning. Företagen gör mycket för att motverka korruption men på fyra centrala områden finns allvarliga brister.


  Allmän Arbetsmarknad

Känner du någon som förtjänar titeln Årets Byggchef?

2019-08-23

Nu har du chansen att lyfta personer som du tycker ska uppmärksammas. Årets Byggchef ska i höst utses för tionde gången och det är dags att nominera.


  Allmän

Samhällsbyggarchef kan få 60000 kronor

2019-05-22

Nu är det klart att det nya Lars Bergqvist-stipendiet för ökad jämställdhet och mångfald delas ut under Samhällsbyggardagarna 1–2 oktober i Stockholm. Tre externa experter inom jämställdhet och mångfald knyts till juryn som ska utse årets stipendiat.


  Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Chefer inom samhällsbyggnad kan få 60 000 kronor

2019-04-08

Byggcheferna delar för första gången ut ett stipendium på 60 000 kronor till den eller de som genomfört eller planerar att genomföra åtgärder som främjar ökad jämställdhet och mångfald i samhällsbyggnadssektorn.


  Allmän Utbildning & FoU

Ska vi ta en lunch och snacka jämställdhet?

2017-11-27

Byggcheferna bjuder in till en lunchträff om vad jämställdhet ska vara bra för. Den 4 december är både medlemmar och övriga chefer inom samhällsbyggnad välkomna till Ledarnas kontor i Stockholm.


  Allmän Arbetsmarknad

Kajsa Hessel är Byggchefernas nya ordförande

2017-10-03

Byggcheferna har nu beslutat att utse Kajsa Hessel till ny ordförande. Som ledare vill hon lyfta fram hela styrelsens betydelse. – Det ska bli galet spännande att få vara med på resan framöver, säger hon.


  Allmän Platsannonser

×