Styr- och reglerspecialist, ventilation och VA

2016-05-12 Yrkeshögskolan i Enköping

Styr- och reglerspecialist, ventilation och VA


Nu är det hög tid att ansöka till utbildningen Styr- och reglerspecialist, med inriktning injustering ventilation och VA. Ansök senast den 15 augusti! Detta är en distansutbildning på heltid, 200yhp på 40 v. med start 22 augusti 2016.

Utbildningen bygger i första hand på VVS- och Fastighetsprogrammet, inriktning ventilationsteknik och till sökande med motsvarande kunskaper. Här studeras praktiska moment; service, drift och underhåll, mätning och injustering. Utbildningen bygger även på vissa programspecifika områden från El- och Energiprogrammet –teoretiska och praktiska elkunskaper.

Då utbildningen bedrivs på distans, finns ökade möjligheter till extra tid för egen fördjupning och förkovran. Samtliga kursansvariga distanshandledare kommer ha avsatt tid för att per e-mail eller
annan kommunikation ge individuellt stöd.
- Kursavsnitt kommer att delexamineras regelbundet/varje vecka för att på så sätt hålla utbildningen aktiv för de studerande.
Delexamen skall besvaras och skickas in digitalt på avsatt tid. Totalt 18 skriftliga delexaminationer samt ett antal alternativa examinationsformer.
- Distansutbildningen innehåller 10 fysiska träffar om 3 dagar/träff. Dessa är obligatoriska.
Frånvaro blir tvunget senare kompenseras/examineras genom extra inlämningsuppgifter.
- Extra chanser att examinera av tidigare kurser kommer genom utbildningen erbjudas.

Efter examen kan de studerande anta följande yrkesroller;
Yrkesroll 1: Styr- och reglerspecialist
Yrkesroll 2: Styr- och övervakningsspecialist
Yrkesroll 3: Injusterare
Yrkesroll 4: Underhållstekniker, VVS, värme, ventilation och sanitet
Yrkesroll 5: Besiktningsman, ventilation


Läs mer om utbildningen!
 Dela     Tillbaka  

Lär känna en blivande ventilationsingenjör

2019-10-25

För närvarande utbildas 28 studenter vid YH i Enköping till Ventilationsingenjörer. Utbildningen är på eftergymnasial nivå och har en inriktning mot styr- och reglerteknik och projektering. Nu är studenterna på väg in i kommande LIA-period.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Ventilationsingenjör med inriktning styr- och reglerteknik

2019-05-15

Idag råder stor efterfrågan från företag i Mälardalen på personal med ventilationsteknisk eller styr-och reglerteknisk kompetens. Yh-utbildningen till ventilationsingenjör bedrivs i nära samarbetet med flertalet företag i Mälardalsregionen.


  Ventilation Utbildning & FoU

Utbilda dig till Ventilationsingenjör

2018-03-09

Yrkeshögskolan i Enköping erbjuder utbildning till Ventilationsingenjör med inriktning styr- och reglerteknik!


  Ventilation Utbildning & FoU

Distansutbildning till styr- och reglerspecialist

2017-08-01

Utbildningen passar utmärkt för redan verksamma tekniker och injusterare


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Kompetensutveckling inom styr- och reglerteknik

2017-06-09

Yrkeshögskolan i Enköping erbjuder en distansutbildning till Styr- och reglerspecialist med start i september 2017.


  Ventilation Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Utbildning till Ventilationstekniker!

2017-06-09

Enköpings Vuxenutbildningscentrum erbjuder utbildning till Ventilationstekniker!


  Ventilation Utbildning & FoU

Möt framtidens ventilationsingenjörer

2016-01-21

Ta chansen att ställa ut och träffa ett 60-tal blivande ventilationsingenjörer på Yrkeshögskolan i Enköpings företagsdag klockan 13-17 den 25 februari.


  Ventilation Platsannonser

Fortfarande chans att söka till Ventilationsingenjör

2015-08-07

Det finns fortfarande möjlighet att söka till den tvååriga ventilationsingenjörsutbildningen på Yrkeshögskolan i Enköping med start 1/9 2015.


  Ventilation Utbildning & FoU

Förlängd ansökningstid Ventilationsingenjör i Enköping

2015-04-16

Passa på. Sök till Ventilationsingenjörsutbildningen då ansökningstiden nu förlängts till 15 maj. Fler kan hinna söka inför starten 24 augusti 2015.


  Ventilation Energieffektivisering Utbildning & FoU