Vad skiljer hygiencertifierade aggregat från standard?

2020-12-21 Systemair

https://slussen.azureedge.net/image/480/Hygenic_by_design_Eurovent_nyhet.jpg

Vad är skillnaden mellan ett hygieniskt luftbehandlingsaggregat och ett standardaggregat?

Huvudsyftet med ett luftbehandlingsaggregat är att skapa en god inomhusmiljö. Det bidrar till människors hälsa och välbefinnande och hjälper oss att prestera bättre i vår inomhusmiljö.

Jämfört med ett standardaggregat uppfyller ett hygiencertifierat luftbehandlingsaggregat de högsta hälso- och säkerhetsstandarderna genom ett antal funktioner som enkel rengöring, tillgänglighet, materialkvalitet och komponentegenskaper. I vanliga fall när man pratar om hygieniska luftbehandlingsaggregat avses aggregat som används inom vårdsektorn, t.ex. sterilrum och operationssalar på sjukhus. För dessa kritiska miljöer finns väletablerade standarder och aggregaten är utformade för att främja hälsa och minska bakterietillväxten.

På Systemair menar vi att termen "hygienisk" kan diskuteras. Vi anser att aggregat ska vara hygieniska i sin ursprungsdesign, även de som är avsedda för allmän ventilation i exempelvis skolor och kontor. Som minimum bör materialkomponenterna vara hygienvänliga och certifierade hygieniska alternativ bör finnas som tillval. Med tanke på att luftbehandlingsaggregat spelar en central roll i tillförseln av frisk luft menar vi vidare att man bör kunna lita på att det aggregat man har är hygieniskt, oavsett användningsområde.

Vad skiljer våra hygiencertifierade Geniox-aggregat från standardaggregat?

Jämfört med ett luftbehandlingsaggregat i standardutförande levereras Systemairs hygieniska aggregat med ett antal unika egenskaper som gör att de kan uppnå kraven för Eurovent HAHU eller VDI 6022-1.

Till att börja med är enkel rengöring en av de centrala punkterna i certifieringar av hygieniska luftbehandlingsaggregat. Alla komponenter i Geniox-aggregaten är utformade för att göra det enkelt att komma åt och utföra service. Som en del av designen är inre ytor släta, utan repor för att undvika ansamling av ohälsosamma partiklar och för att det ska vara enkelt att hålla rent.

Alla plastdelar i luftflödet uppfyller kraven för ISO 846, vilket innebär att komponenterna förebygger svamptillväxt och inte försämras om de utsätts för bakterier och mikroorganismer. Dessutom är Geniox-höljet C4-klassat för korrosion (ISO 12944) som standard. C4 är en hög klass som rekommenderas för industriområden och kustområden med måttlig salthalt, inklusive kemiska anläggningar, simbassänger och varv.

Allt material i aggregaten är noggrant utvalt för att klara förslitning och korrosion, samtidigt som de är lukt- och utsläppsfria. Även kablar, dämpare, fläktar, filter, värmeväxlare och sektionernas ordning uppfyller hygienstandarder.

Med vårt produktvalsprogram SystemairCAD kan du välja en rad olika hygienalternativ, allt från ett hygienvänligt luftbehandlingsaggregat för allmänna applikationer till aggregat som är konfigurerade för att möta kraven i Eurovent HAHU eller VDI6022-1.

Vad är skillnaden mellan Eurovents certifiering för hygieniska luftbehandlingsaggregat och andra standarder?

Eurovent-certifieringen anses vara den mest etablerade i världen, eftersom den skapar en gemensam referens för konsulter, planerare och installatörer.

Betygsskalan med 1-3 stjärnor är tydlig och enkel att förstå. Ju högre stjärnmärkning desto fler hygienkrav uppfyller aggregatet. Nivå 1 är lämplig för skolor, kontor och hotell, nivå 2 för sjukhus och nivå 3 för livsmedelsprocesser, läkemedelsbranschen, sterilrum och motsvarande.

Oberoende inspektioner av fabriker och programvara utförs också varje år av Eurovent Certita Certification (ECC) som ackrediterad tredjepart. Det innebär att ECC varje år inspekterar våra Geniox-fabriker, och säkerställer att fabriken och produkterna uppfyller den önskade kvalitetsnivån enligt kraven i certifieringsprogrammet. ECC granskar också de certifierade tillverkarnas produktvalsprogram, i vårt fall SystemairCAD för att se att de aggregat som konfigureras verkligen uppfyller kraven som definieras i certifieringen av hygieniska luftbehandlingsaggregat.

En annan viktig standard på marknaden är VDI 6022–1 för allmän ventilation och enklare hälso- och sjukvård. För VDI är det dock viktigt att förstå skillnaden mellan VDI, VDI6022 och VDI 6022–1. VDI, en förkortning av Verein Deutscher Ingenieure (tysk ingenjörsförening), har utarbetat flera riktlinjer som blivit teknisk standard idag. VDI är inte ett certifieringsorgan i sig, och alla påståenden om att en certifiering har utfärdats av VDI är därför falska.

VDI 6022 hanterar krav kring hygien i ventilationssystem där minimikravet är att luften som släpps ut i rummet inte är sämre än den luft som dras in i aggregatet. Tilluften ska alltså inte vara sämre än frånluften.

VDI 6022–1, ett underdokument till VDI6022, sätter specifikt fokus på ventilation och inomhusmiljö. Det definierar hygienkrav för ventilation, luftkonditioneringssystem och aggregat. VDI 6022-1 är en uppförandekod, enligt vilken ackrediterade tredjepartscertifieringsorgan eller enskilda inspektörer kan utföra inspektioner. För att behålla certifikatet behöver VDI-certifierade produkter genomgå regelbundna inspektioner. Det är viktigt att komma ihåg att VDI självt inte är ett certifieringsorgan för VDI 6022-1.

Utöver VDI och Eurovent finns även DINA 1946-4-samt lokala hygieniska riktlinjer, såsom HTM 03-01 i Storbritannien, PZH Atest Higieniczny i Polen och SWKI VA 104-01 i Schweiz (motsvarande VDI).

Eurovents certifiering av hygieniska luftbehandlingsaggregat kombinerar kraven i alla dessa hygienstandarder i ett enda program – vilket innebär att det nuvarande lapptäcket av olika nationella normer upphör.

En mer detaljerad jämförelse av vad varje certifiering omfattar finns i tabellen nedan:

  Eurovent-certifierad prestanda för "hygieniska luftbehandlingsaggregat" (ECP HAHU) VDI 6022-1 DIN 1946-4 HTM 03-01 (exempel på ett nationellt krav i Storbritannien)
Applikationsområden Alla applikationsområden omfattas genom 3-stjärnig klassificering (3 stjärnor = mest kritiska hygieniska applikationsområden) Främst hotell, skolor/universitet, kontor, detaljhandeln, icke-kritiska vårdinrättningar och liknande Kritiska applikationer inom vårdsektorn som sjukhus, dialyscentrum, operationssalar, sterilrum och liknande Byggnader inom vårdsektorn
Var används standarden Globalt, utom Nordamerika Främst tysktalande marknader och Centraleuropa Främst Europa Främst Storbritannien och vissa samväldesländer
Aggregat måste ha den "normala" Eurovent-certifieringen för hygieniska luftbehandlingsaggregat som ett grundkrav Ja, vilket utgör ett ytterligare kvalitetskriterium Nej Nej Nej
Tredjepartsgranskning av urvalsprogramvara Ja, årligen Nej Nej Nej
Produktvalsprogram måste föreslå olika hygienutföranden och kunna visa upp certifieringsdokument om kraven uppfylls Ja Inga särskilda programkrav Inga särskilda programkrav Inga särskilda programkrav
Årlig oberoende inspektion av fabrik Ja Nej Nej Nej
Kombinerar olika standarder och riktlinjer
till en
Ja, inkluderar krav definierade i VDI6022-1, DIN1946-4 och andra nationella standarder, t.ex. HTM 03-01 Nej Nej Nej
Erbjuder olika nivåer som passar olika byggnadstyper och -behov Ja, lättbegriplig 3-stjärnig klassificering som återspeglar olika hygienkrav Nej Ja, men syftar endast till mer kritiska hygienkrav för operationsrum (nivå 1a och 1b) och sjukhusområden (nivå 2) Nej

 


 Dela     Tillbaka  

Systemair förstärker säljorganisationen

2021-03-29

Vi välkomnar Magnus Rundqvist tillbaka till Systemair som teknisk säljare till Malmökontoret.


  Ventilation Arbetsmarknad

Medarbetare till teknisk support/kundtjänst - Servicebolaget

2021-03-22

Servicebolaget söker en medarbetare till teknisk support/kundtjänst till kontoret i Hudiksvall.


  Ventilation Platsannonser

Systemairs projektplanerare på webbshoppen!

2021-03-15

Ett effektivt sätt för dig att planera framtida projekt och spara tid som kund! Nya funktioner i vår webbshop hjälper dig att enkelt och tidseffektivt både planera och handla online. Systemairs webbshop är nu uppdaterad med flera nya funktioner!


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Teknisk säljare till Västeråskontoret!

2021-03-12

Nu söker vi ytterligare en teknisk säljare och den här gången till kontoret i Västerås.


  Allmän Platsannonser

Jörgen Björklund – Välkommen till Systemair!

2021-03-05

Jörgen har lång erfarenhet av utbildning inom ventilationsbranschen och kommer närmast från INSU där han arbetat med utbildningsmaterial och med omställningen till lärarledd undervisning på distans pga. COVID.


  Ventilation Arbetsmarknad

Vi pratar kylning och ekosystem kring datacenter!

2021-02-23

Hur kan man optimera energiförbrukningen i sitt datacenters kylsystem? Det hoppas vi kunna hjälpa till att reda ut med denna artikel. Häng med!


  Ventilation Kyla Energieffektivisering

Vi söker teknisk bostadssäljare till Malmökontoret

2021-02-16

Vi söker nu en teknisk bostadsäljare som ska bearbeta bostadsmarknaden i södra Sverige.


  Ventilation Platsannonser

THOR-F - Nya anslutningslådan med 4 uppdaterade takspridare

2021-02-15

Vi är stolta över att kunna presentera en ny generation anslutningslåda med utökat arbetsområde tillsammans med fyra uppdaterade takspridare. Att mäta upp och justera till ett exakt luftflöde är enklare än någonsin!


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Vi söker tekniska säljare till Stockholm och Göteborg

2021-02-12

Nu söker vi två nya tekniska säljare till våra kontor i Stockholm och Göteborg - välkommen med din ansökan!


  Ventilation Platsannonser

Vi välkomnar Martin Borgström till Systemair!

2021-02-04

”Martin bidrar med lång och beprövad erfarenhet inom don- och brandsäkerhetsprodukter och vi ser fram emot att med hjälp av Martin stärka vårt sortiment och kompetens inom detta område", säger Pablo Varela, Global Product Director på Systemair.


  Ventilation Brand & säkerhet Arbetsmarknad