Guard har skrivit avtal med Stockholm Vatten och Avfall

2019-09-19 Guard Automation AB

https://slussen.azureedge.net/image/45851/sthlm.pngGuard Automation har visat ännu en gång att vi är en ledande aktör inom driftövervakning för vatten och miljö i Skandinavium. Vi har nu skrivit avtal med Stockholms Vatten och Avfall och skall nu leverera vår stolthet Guard Control till dem. 

Projektet innefattat ett nytt SCADA system - Guard Control - för driftövervakning av vattenproduktionerna på Lovö och Norsborg samt övervakning av vattendistribution och avledning av avlopps- och spill-vatten för 1,5 miljoner invånare i Stockholm. Vi är mycket stolta på Guard Automation över uppdraget, och är nu ivriga på att påbörja våra installationer åt SVOA.


 Dela     Tillbaka  

Guard ingår partneravtal med Gurusoft

2018-10-30

Guard Automation har ingått partneravtal med Gurusoft för att tillmötesgå morgondagens krav på rapportering. Idag använder cirka 300 kunder Gurusofts programvaror, inom rapportering i vatten-, avlopp-, och energibranscherna, i Norden.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Projekterings- & förvaltningsprogram

×