Fabrikant Återförsäljare

Ozonetech

Telefon: 08-7140700
Adress: Adress: Elektravägen 53, 126 30 Hägersten
Org. nr.   556641-1723
Arbetsområde:  
Medlem i:   Svensk Ventilation AB

Ozonetech

Arbetsområde: Rening av luft och vatten inom industri, kommun, fastigheter, restauranger och storkök – samt CIP-lösningar med ozonerat vatten.

 Produkter: Huvudprodukterna är våra egenutvecklade RENA Kitchen Solutions, RENA Water Solutions samt Nodora, vårt modulära system för luft och lukt-behandling.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utvecklare och tillverkare av produkter och kompletta systemlösningar www.ozonetech.com
Gå gärna med i våra Linkedin-grupper Ozonetech och Ozone Academy.

Vi renar luft och vatten i 46 länder
Ozonetech är ett svenskt flerfaldigt prisbelönat cleantech-företag som sedan verksamheten startade
1993 har erbjudit premiumprodukter för rening av luft och vatten.

https://slussen.azureedge.net/image/43594/Container.JPG

Tack vare vår unika teknik och vårt djupa know-how är vi idag ett snabbt globalt växande företag med installationer i sex världsdelar. All utveckling och tillverkning sker i Sverige och vi har egna specialister för rådgivning, projektering, installation och service. Vi medverkar också i det internationella arbetet att ta fram globala standarder för reningslösningar.

https://slussen.azureedge.net/image/43594/RENA_system.jpg
RENA System.

På Ozonetech har vi en stark drivkraft att minska energiförbrukning, miljöbelastning och hälsorisker.
Våra lösningar skapar idag nytta inom process- och livsmedelsindustrin, fastigheter, storkök och på
privatmarknaden.

https://slussen.azureedge.net/image/43594/RENA_Kitchen.JPG
RENA Kitchen

https://slussen.azureedge.net/image/43594/Luktrening.jpg
Luktrening

Våra projekt för luftrening i imkanaler på restauranger och storkök sker i nära samarbete med ventilationsföretag i Sverige och internationellt.

Ozone Academy https://slussen.azureedge.net/image/43594/OzoneAcademy_green_rgb.png
- allt du behöver veta om rening av luft och vatten

Ozone Academy är ett objektivt informationscenter och ett forum för kunskapsöverföring där vi delar med oss av över 25 års kunskap och erfarenhet av luftbehandling och vattenrening. Ambitionen med våra utbildningar är att öka kunskapen om ozonrening och visa på metodens många fördelar. Vi går bland annat igenom olika reningstekniker, lyfter fram vad som är viktigt att tänka på, tydliggör kraven som bör ställas och belyser varför gällande regelverk och standarder är viktiga att beakta för att lyckas med ett reningsprojekt.

Boka in dig på en av våra introduktionskurser. Om du redan gått den är du välkommen på våra
fortsättningskurser. Kontakta oss via www.ozone-academy.com

-----------------------------------------------------------

HUVUDKONTOR
Ozonetech
Elektravägen 53
SE-126 30 Hägersten
Växel +46 8 714 07 00 (kl 8-17)
Luftrening imkanaler & storkök: 08 714 07 01
Luftbehandling: 08 714 07 02
ACT- & saneringsprodukter: 08 714 07 03
Vattenrening: 08 714 07 04
Support, service & installation: 08 714 07 05
Ekonomi: 08 714 07 08
Fax: 08 714 07 09×