Sveborr

Telefon: 0586-151 61
Adress: Näckrosvägen 8, 691 51 Karlskoga
Branschmedlemskap:   Borrföretagen i Sverige Ek. för.