Organisation

Borrföretagen i Sverige Ek. för. [HK]

Telefon: 075-700 88 20
Adress: Besöksadress: Gustavslundsvägen 135, 6 tr
Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma
Org. nr.   716409-5627
Arbetsområde:  

Verksamhetsbeskrivning 

Avanti har alltid varit föregångare inom brunnsborrningsområdet, speciellt vad gäller konsumentanpassning av produkten. Redan under 1970-talet kom fasta normer inom organisationen för brunnens utförande. Samtidigt utarbetades kontraktsvillkor för brunnsborrning som godkändes av dåvarande "Konsumentombudsmannen". Villkoren innebar en avsevärd förbättring av konsumenttryggheten. Denna förstärktes senare under årtiondet med "Kostnadsgaranti", en garanti rörande tillrinningen i borrhålet (se under Avanti vatten). Utvecklingen har fortsatt och under 1990- talet blev Avanti-brunnen den första typgodkända av Boverket. 

Avanti var även tidiga (1970-talet) med i utvecklingsverksamheten för energiuttag med värmepump. Bergvärme är nu ett begrepp där Avantis mångåriga kunskaper kommer till sin rätt bl.a. i den viktiga dimensioneringen av värmekällan / borrhålet för ett långvarigt energiuttag utan sådan nedkylning att sämre verkningsgrad erhålles i värmepumpen.