Ingvar Ekholm Borr AB

Telefon: 08-570 273 14
Adress: Baron Cederströms väg 20, 134 60 Ingarö
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Borrföretagen i Sverige Ek. för.