Kommun Energibolag

Göteborg Energi AB

Telefon: 031-62 60 00
Adress: Besöksadress: Johan Wallins gata 3
Postadress: Box 53, 401 20 Göteborg
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Svenska Kyltekniska Föreningen, KTF
Svensk Solenergi
FEBY, Forum för Energieffektivt Byggande (fd scn)