Vesam AB


Typ: Installatör/ Entreprenör
Typ: Konsult
Typ: Återförsäljare
Org. nr.  
Arbetsområde:   Allmän VVS, Automatik mm, El, Entreprenad/ installation, Inneklimat/ventilation, Installation av kylsystem, Installation av styr-, reglersystem, Installation av ventilationssystem, Kyla, Kylsystem, Larm/driftindikeringsenheter, Projektering, Projektledning/projektadministration, Pumpar, kompressorer, rör och ventiler, Reglersystem, Sanitet, Styr-, regler- och övervakningssystem, Styr-, övervakningssystem, Styr-, övervakningssystem, Styr-, övervakningssystem, Styr-reglerteknik, System, ej kommunicerande, System, kommunicerande, Teknisk service, Temperatur reglersystem, Ventilationssystem, Värme, Värmesystem, Övervaknings- styrsystem (för hela systembyggn.)