Fabrikant

Dinair AB

Telefon: 0143-12580
Adress: Besöksadress: Hamngatan 5, 592 30 VADSTENA
Postadress: Box 120, 592 30 VADSTENA
Org. nr.   556224-2221
Arbetsområde:  
Medlem i:   Svensk Ventilation AB

Dinair är idag en av marknadens ledande tillverkare och utvecklare av luftfilter i hela Norden och Baltikum. Nu en del av AAF Inernational. 

 

Om företagen inom AAF-koncernen

Dinair ingår sedan November 2017 i AAF. American Air Filter Co. Inc.’s globala huvudkontor finns i USA - Louisville, Kentucky.

AAF International erbjuder marknaden den mest omfattande tillverkningskapaciteten inom luftfiltreringsindustrin. AAF utvecklar och tillverkar ett brett utbud av luftfiltreringslösningar. Dessa är konstruerade för att avlägsna och kontrollera luftburna partiklar samt gasformiga föroreningar i kommersiella-, bostads-, industriella-, renrums-, transport- och kärnkraftsapplikationer. AAF är tillverkare av högkvalitativa filter med tillhörande filterskåp/don som är nödvändiga för att skydda människor, processer och system.

 

American Air Filter Co. Inc. består av flera internationella företag och har starka resurser och ett långsiktigt ägande genom moderbolaget Daikin Industries Ltd., baserat i Japan – Osaka. Daikin är ett målinriktat, internationellt tillverkningsföretag och idag den globala ledaren inom luftkonditionering.

För mer information, besök www.aafintl.com.

 

Kombinationen av Dinar och AAF ger oss möjligheten att ännu bättre kunna betjäna alla våra kunder i Norden. Dinairs styrka med lokal närvaro, hög tillgänglighet och som rådgivande samarbetspartner förstärks med AAFs kompletta produktutbud, kontinuerlig forskning och utveckling samt spetskompetens inom b la renrumssegmentet, kol/kemfiltrering och industriapplikationer. Gemensamt tillgodoser vi alla våra kunders krav på hög filtreringsgrad för att säkerställa IAQ, i en kombination med ett miljöriktigt och energieffektivt val. Ett starkare Dinair med det bredaste sortimentet inom branschen kommer att kunna erbjuda fler valmöjligheter till alla nuvarande och framtida kunder i Norden. Se www.dinair.se

 

About the AAF group of companies

Headquartered in Louisville, Ky., American Air Filter Co. Inc., d/b/a AAF International, offers the most comprehensive manufacturing capabilities in the air filtration industry. A global leader in the clean air industry, AAF develops and manufactures a wide variety of air filtration solutions that are designed to remove and control airborne particulates and gaseous contaminants in commercial, residential, industrial, cleanroom, transportation and nuclear power applications. AAF is committed to manufacturing the highest quality filter and containment housings necessary to protect people, processes and systems.

 

American Air Filter Co. Inc. is supported in its international ventures through the resources of its parent company Daikin Industries Ltd., based in Osaka, Japan, a diversified international manufacturing company and a global leader in air conditioning. For more information, visit www.aafintl.com.

 

The 11th November 2016, Dinair was acquired by AAF group. The combination of Dinar and AAF will allow us to better serve all our customers in the Nordic Region. The historical local strengths of Dinair will be reinforced with the broader product offering of AAF to satisfy all of our customers’ clean air and IAQ needs. A stronger Dinair that with the broadest product range in the industry will be able to offer more choices to all current and future customers in the Nordic region. www.dinair.se

 ×