LTS Products AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556137-0627
Arbetsområde:   Brand- och rökdetektorer, CO2-mätare, Enhetsaggregat, Fläktaggregat, Frekvensomformare/motorstyrning, Givare, Korsströms-/plattvärmeväxlare, Larm/driftindikeringsenheter, Luftflödesmätare/vindmätare, Modulaggregat, Regulatorer, Roterande värmeåtervinnare, Rumsaggregat, Rumsluftvärmare, Speciella luftvärmare, Spjällmotorer, Spänningsregulatorer, Styr-, regler- och övervakningssystem, Ställdon, Takfläktar, Termometrar, Ventilation, Ventiler, Villaaggregat, Värme, Vätskekopplade värmeåtervinnare, Övriga värmeåtervinnare

Välkommen till LTS Products AB

Ett företag inom ventilationsbranschen, som utvecklar, tillverkar och marknadsför ventilationsprodukter för bostäder, daghem, skolor, vårdcentraler, sjukhus, kontor, butiker, hotell, produktions- och lagerlokaler. Vi anpassar våra standardprodukter till de önskemål och krav, vilka gäller för det enskilda projektet. LTS erbjuder även fritt val av ett antal fabrikat av styr- och reglerutrustningar. ”Funktionskvalitet” är vårt ledord, vilket styr vår verksamhet från, första kundkontakten, till konstruktion, via kapacitetsprovning, tillverkning, leveranskontroll med efterföljande support.