Hagab Industri AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556260-5963
Arbetsområde:  

Hagab utvecklar, tillverkar och marknadsför ventilationsprodukter och produkter för förhindrande av spridning av brand och brandgas i ventilationssystem. Hagabs brandprodukter är typgodkända.