Vår väg mot nettonoll – med Heidelberg Materials Sverige

2023-11-20 NORDBYGG/Stockholmsmässan

https://slussen.azureedge.net/image/1085/bmd-slussenbiz-650x350.jpg

Heidelberg Materials är Byggmaterialdagens huvudsponsor. ─ Det vi arbetar med idag kommer på allvar bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Karin Comstedt Webb, Heidelberg Materials Sverige.

Sedan i mars 2023 är bolagen inom koncernen samlade under det nya gemensamma varumärket Heidelberg Materials. 

– Det är en väldig styrka som jag ser det. Nu kan vi med stolthet visa upp vår drivande position i omställningsarbetet, och att vi tar vår del av ansvaret för att lyckas, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige och hållbarhetschef för region Norra Europa.

Heidelberg Materials mål

Koncernens klimatmål för de nordiska länderna är att nå noll nettoutsläpp av koldioxid genom att utveckla verksamheten och dess värdekedjor, inklusive kund- och leverantörsled.  Med ”netto” menas i detta fall att varje enskild del inte behöver vara noll, men när andra delar och processer tar bort desto mer koldioxid blir summan noll.  

– Prioriterade områden är koldioxidinfångning (CCS) i norska Brevik och i Slite på Gotland. Där kommer vi att få de största minskningarna av utsläppen på en gång. Det handlar också om att genomföra de större satsningarna på nya bindemedel, att fasa in ren bioenergi i cementtillverkningen och att nå framgång med elektrifierade arbetsmaskiner och vägtransporter, berättar Karin Comstedt Webb.

Anläggning för koldioxidinfångning
När koldioxidutsläppen från biobränslen fångas in i cementtillverkningen uppstår en så kallad kolsänka, som också kan liknas vid minusutsläpp. Det är en viktig del för att nå målet om noll nettoutsläpp i koncernens värdekedja. Etableringen av världens första anläggning för koldioxidinfångning i den globala cementindustrin i Brevik är långt gången. Motsvarande arbete görs nu också i Slite.

– I alla delar av vår verksamhet görs viktiga insatser varje dag. Framtagande av nya betongrecept, slankare stommar, optimerad logistik och mer effektiv energianvändning.  Vår ambition är att ligga betydligt längre fram än de olika nationella målen för koldioxidneutralitet i Norden. En avgörande del handlar om att skapa en större efterfrågan och betalningsvilja för de mer hållbara produkterna, förklarar Karin Comstedt Webb.

Dessutom måste klimatomställningen i industrisektorn och ett stärkt energisystem gå hand i hand, framhåller hon.

Ska vi lyckas med samhällets klimatomställning behöver alla inblandade aktörer ha ett helhetsperspektiv på frågan, och en del i detta handlar om att bygga med rätt material på rätt plats, fortsätter Karin Comstedt Webb. 

– För att kunna fatta genomtänkta beslut kring materialval och byggsystem behövs fakta om materialens hållbarhet, beständighet och klimatbelastning över tid. När vi nu möts och pratar om de här frågorna så ökar branschens samlade kunskap. Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor bidra i dessa dialoger, inte minst på Byggmaterialdagen, avslutar hon. 

Karin Comstedt Webb talar om vägen till ett betongbyggande med nettonollutsläpp kl 11:00 - 11:20 på Byggmaterialdagen 28 november 2023. 

knapp

De senaste nyheterna hittar du på www.byggmaterialdagen.se

Arrangör: 
Byggmaterialindustrierna

Medarrangör: 
Nordbygg


Följ oss på:


 Dela     Tillbaka  

Nordbygg planerar långsiktigt

2023-11-23

Stockholms stad har tydliggjort sina planer kring försäljning av Stockholmsmässan; verksamheten fortsätter som vanligt minst fem år till. För Nordbyggs räkning innebär det att vi planerar att arrangera mässan precis som vanligt 2024, 2026 och 2028.


Allmän Nordbygg

Energieffektivitet i fastigheten

2023-11-13

Fastighetsägare har mycket att vinna på att investera i hushållsmaskiner som ger maximal effektivitet och prestanda med så lite påverkan på miljön som möjligt.


Allmän Nordbygg

Är du redo för PropTech á la Siemens?

2023-10-23

Techhungriga besökare kommer inte gå lottlösa från Nordbygg 2024. Flera utställare kommer visa upp tekniska innovationer och Siemens kommer att passa på att presentera sin brännheta nylanserade plattform – Building X.


Allmän Nordbygg

DESIGN I FOKUS – kök- och badrumsspaning från A-hallen

2023-10-17

Nordbygg är så mycket mer än en mässa för byggnadsteknik. Det är en plats för inspiration och designtrender. Vi har låtit Tapwell trendspana framtidens designtrender för badrums- och köksaccessoarer.


Allmän Nordbygg

Håll dig uppdaterad på det senaste inom fastighetsenergi

2023-04-11

Stockholmsmässan, i samarbete med Installatörsföretagen, bjuder in till ett möte mellan Sveriges installatörer, innovatörer, beslutsfattare, teknikkonsulter och fastighetsägare. Välkommen till Fastighetsenergi 2023 den 25 april på Stockholmsmässan.


Allmän Nordbygg

Glasbranschen berättar om utveckling genom att mötas över gränser

2022-11-28

Melinda Lemke från Glasbranschföreningen ser hur kunskap delas och inspiration väcks och hur mötesplatser så som Nordbygg blir än viktigare för att skapa dialog och förstå marknaden.


Allmän Nordbygg

På Nordbygg 2024 får solteknik eget temaområde

2022-11-16

Solenergi var på agendan redan under Nordbygg 2022 – till mässan 2024 kommer en särskild avdelning för solteknik lanseras, tack vare det ökade intresset för förnybar energi.


Allmän Solvärme & solenergi Nordbygg

Stort köpinflytande och intresse för solteknik under Nordbygg

2022-06-29

Kundlojaliteten bland utställare är stark och besökarkvaliteten hög – nästan åtta av tio har köpinflytande. Det visar Nordbyggs stora besökar- och utställarundersökning som nu är klar.


Allmän Nordbygg

Nordbygg blev ett efterlängtat branschmöte

2022-05-04

Äntligen fick vi träffas på Nordbygg igen! Efter två pandemiår och en uppskjuten mässa var Nordbygg 2022 extra efterlängtat av samhällsbyggarbranschen. Årets upplaga har givit positiva recensioner och många lyriska ansikten syntes till i mässhallarna


Allmän Nordbygg