Daikin Sweden AB


Typ: Fabrikant
Typ: Grossist
Typ: Återförsäljare
Arbetsområde:   Elektroniska rumsluftrenare
Kemiska rumsluftrenare (aktivt kol mm)
Kompressorer
Kyla
Kylaggregat
Luft/vattenvärmpumpar
Luftkylare
Luftvärmepumpar
Mekaniska rumsluftrenare
Rumsaggregat
Rumsluftkylare
Rökrum
Skruvkompressorer
Tillbehör
Vattenvärmare, varmvattenberedare
Ventilation
Värme
Vätskekylare

Daikin Europe N.V. är en ledande tillverkare och leverantör av värme-, ventilations- och luftkonditioneringsutrustning, samt värmepumpar och kyl- och frysprodukter.

Daikins produkter har funnits representerade i Sverige sedan 1969, och har genom åren gjort sig kända för sin höga kvalité, låga ljudnivåer och höga driftsäkerhet. Användare av Daikins produkter återfinns inom en mängd områden allt ifrån värmepumpar för privathushåll till kontor, affärer, offentliga lokaler och storföretag inom vår industri. Ericsson, Luftfartsverket, Forsmarks Kärnkraftverk, Föreningssparbanken är exempel på företag där Daikins produkter används.

 

 

www.daikin.se