Swegon


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556077-8465
Arbetsområde:   Akustikprodukter
Brandgasspjäll
Deplacerande don
Donvalsprogram
Energiberäkning
Enhetsaggregat
Fasadapparater
Fläktaggregat
Fläktvalsprogram
Frånluftdon
Funktionskontroll av ventilationssystem, OVK
Galler
Kanalljuddämpare
Klimatberäkning
Kyla
Kylbaffeldimensionering
Kylbafflar
Kylpaneler
Kyltak
LCC-beräkning
Ljudberäkning
Luftbehandlingsaggregat
Modulaggregat
Regulatorer
Roterande värmeåtervinnare
Rumsaggregat
Rumsreglerutrustning
Service/renovering av inneklimat och ventilationssystem
Spjäll
Styr-, regler- och övervakningssystem
System, kommunicerande
Takfläktar
Tillbehör för komfortkyla
Tilluftdon
VAV-don
VAV-spjäll
VAV-system
Ventilation
Ventilationssystem
Villaaggregat
Vätskekylare
Överluftdon

Swegon Group ingår i börsnoterade Latourkoncernen och är marknadsledande inom energieffektiva ventilations- och inneklimatsystem. Swegon har 14 produktionsenheter i Sverige, Finland, Italien, Indien, Nordamerika, Tyskland, Belgien och Storbritannien. Företaget har 2 200 anställda och omsätter cirka 5 miljarder kronor.