Swegon


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556077-8465
Arbetsområde:  

Swegon Group ingår i börsnoterade Latourkoncernen och är marknadsledande inom energieffektiva ventilations- och inneklimatsystem. Swegon har 14 produktionsenheter i Sverige, Finland, Italien, Indien, Nordamerika, Tyskland, Belgien och Storbritannien. Företaget har 2 200 anställda och omsätter cirka 5 miljarder kronor.

 

 

 

www.swegon.com