Kylma AB


Typ: Grossist
Org. nr.   556059-7048
Arbetsområde:   Ackumulatortankar
Ammoniak
Butan och propan
Cirkulationspumpar
Datakylutrustning
Detektorer för brännbara och toxiska gaser
Detektorer för flyktiga organiska ämnen
Expansionsventiler
Fancoilapparater
Fästdetaljer, skyddsrör m.m.
Fästelement
Förångare
HFC-köldmedier
Isbanor
Kanalanslutna luftkylare
Kanalanslutna luftvärmare, värmebatterier
Kompensatorer
Kompressorer
Kondensatpumpar
Konvektorer
Kopparrör-kopplingar
Korsströms-/plattvärmeväxlare
Kyla
Kylrum och frysar
Luftkylare
Mediekylare
Plattvärmeväxlare
Pumpar för vatten
Regulatorer
Rumsluftkylare
Rumsluftkylare
Rumsluftvärmare
Speciella luftvärmare
Styr-, regler- och övervakningssystem
Temperatur reglersystem
Termometrar
Tillbehör
Tillbehör
Tryckmätare, Manometer
Ventilation
Ventiler och ställdon
Verktyg
Värme
Värmeväxlare
Vätskekopplade värmeåtervinnare
Vätskekylare
Övriga värmeåtervinnare

Kylma är Sveriges ledande teknikhandel inom kyla och värmepumpar.
Vi levererar kyl- och värmepumpaggregat samt komponenter till kyl- och värmepumpbranschen, med försäljning och hämtlager på sju orter.

 

www.kylma.se