Lindab Sverige AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556247-2273
Arbetsområde:   Akustik
Akustikprodukter
Allmän VVS
Avluftdon
Backspjäll
Badrums- och köksfläktar
Blandningskammare
Brandgasspjäll
Brandspjäll
Brandspjäll
CAD-program (ritning)
Deplacerande don
Donvalsprogram
E-Handel
Fasadapparater
Frånluftdon
Föredragshållare
Galler
Givare
Industrifläktar
Inneklimat/ventilation
Kanalberäkning
Kanaldetaljer
Kanalfläktar ventilation
Kanalgenomföringar
Kanalinklädnader
Kanalljuddämpare
Klimatberäkning
Kursgivare
Kylbaffeldimensionering
Kylbafflar
Kylpaneler
Kyltak
Kåpor
Ljudberäkning
Luckor
Luftintag
Radiatortermostater
Radiatorventiler
Reglerenheter
Regulatorer
Rumsluftvärmare
Rumsreglerutrustning
Rökventilationsdon
Specialkanaler
Spisfläktar
Spjäll
Spjällmotorer
Spjällmotorer
Strålvärmare
Styr-, regler- och övervakningssystem
Ställdon
Takdon
Takfläktar
Takhuvar
Tillbehör för komfortkyla
Tilluftdon
Tjänster
Upphängningsanordningar
VAV-don
VAV-spjäll
VAV-system
Ventilation
Ventilationsberäkning
Ventilationsisolering
Ventilationskanaler
Ventiler
Ventilkonvektorer
Värmestrålare
Överluftdon

Om Lindab

Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat.

Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energieffektivitet, miljötänkande, samt levereras med en hög servicegrad.

Vi förenklar byggandet

På Lindab förenklar vi byggandet för att det ligger i människans natur att bygga. Genom att förenkla i alla steg gör vi det enklare att bygga hållbart. Vi utvecklar våra produkter med hänsyn till miljön. Vi uppfinner lösningar som möter behovet av komfort, förenkling och energieffektivitet.

Vi gör det så att du kan fortsätta bygga med gott samvete - inte bara idag, utan också imorgon.

Vi drivs av en stark passion och vilja att hela tiden skapa förbättringar

Dels för alla kunder och partners som använder våra produkter och lösningar. Och dels för de människor som bor eller arbetar i våra byggnader. Vi förenklar byggandet och bidrar till att skapa ett hälsosamt inneklimat.

Det innebär att mindre resurser används och att människor mår bättre. Vår vision handlar bland annat om att uppnå bästa möjliga innemiljö, där frisk luft är en förutsättning. Med passion och kunskap ökar vi nu våra satsningar för att kunna erbjuda marknadens bästa inneklimatlösningar i sunda, hållbara byggnader.

Koncernen omsatte 9 326 MSEK år 2018 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda.

Läs mer om koncernen på www.lindabgroup.com