https://slussen.azureedge.net/image/310/Ref-Pic-03.jpg

 

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system inom luftbehandling. Haltongruppen har specialiserat sig på lösningar för inomhusklimat. Haltons uppgift är att med hjälp av inomhusklimatteknik förbättra lönsamheten i sina kunders affärsverksamhet. För att nå detta mål marknadsför, utvecklar och levererar Halton produkter och system som medför säkra, hälsosamma, komfortabla, produktiva och energieffektiva inomhusklimat för människor att arbeta och vistas i.

Haltongruppen består av fyra strategiska affärsområden.

Halton Health koncentrerar sig på lösningar för inomhusklimat i offentliga byggnader med speciell tonvikt på sjukhus och hälsovårdsanläggningar.

Halton Foodservice erbjuder lösningar för inomhusklimat i storkök och restauranger.

Halton Marine erbjuder lösningar för säkerhet och komfort på fartyg och offshore-anläggningar.

Halton Building tillverkar avancerade lösningar för luftrening inom bygg-, hotell- och bostadsbranschen.

Halton är ett familjeägt företag som grundades i Finland år 1969. Idag bedriver Halton verksamhet i 21 länder över hela världen. Företaget omsätter 198 miljoner euro och har 1430 anställda. Kundserviceenheter finns i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Japan, Kanada, Kina, Malaysia, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Slovakien, Storbritannien, Sverige,Tyskland, Ungern och USA. Företaget har tillverkning i Kanada, Frankrike, Norge, Finland, Tyskland, Ungern, Spanien, Storbritannien, USA och Malaysia. Gruppens huvudkontor ligger i Helsingfors i Finland.