FläktGroup Sweden AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556239-2463
Arbetsområde:   App för smartphone
Avluftdon
Badrums- och köksfläktar
Batterivalsprogram
Blandningskammare
Brandgasfläktar
Brandgasfläktar
Brandspjäll
CAD-program (ritning)
Deplacerande don
Donvalsprogram
E-Handel
Energiberäkning
Enhetsaggregat
Fancoilapparater
Fläktaggregat
Fläktrum
Fläktvalsprogram
Frånluftdon
Industrifläktar
Kanalanslutna luftkylare
Kanalanslutna luftvärmare, värmebatterier
Kanaldetaljer
Kanalfläktar ventilation
Kanalljuddämpare
Klimatberäkning
Korsströmsväxlare
Kyla
Kylbaffeldimensionering
Kylbafflar
Kåpor
LCC-beräkning
Luftbehandlingsaggregat
Luftintag
Mediekylare
Modulaggregat
Produkter
Roterande värmeåtervinnare
Rumsaggregat
Rumsluftkylare
Rumsluftvärmare
Rökgasfläktar
Rökventilationsdon
Specialfläktar
Speciella luftvärmare
Spisfläktar
Spjäll
Spärrfilter, HEPA-filter
Spärrfilter, övriga filter, kanal
Säljorganisationer
Takdon
Takfläktar
Tilluftdon
Varmluftsfläktar
VAV-don
VAV-spjäll
VAV-system
Ventilation
Ventilationskanaler
Villaaggregat
Värme
Värmestrålare
Vätskekopplade värmeåtervinnare
Överluftdon
Övriga värmeåtervinnare

Vi är en global marknadsledare för inomhusklimat- och brandsäkerhetslösningar. Varje år levererar vi 1000-tals projekt över hela världen. Vi erbjuder våra kunder högkvalitativa ventilationslösningar för olika typer av applikationer och byggnader. 

FläktGroup skapades 2016 - DencoHappel och Fläkt Woods gick samman och bildade tillsammans den ledande tillverkaren i Europa för inomhuskomfort och kritiska ventilationslösningar.

Nu tar vi steget fullt ut och byter namn till FläktGroup!