H. Östberg AB

Info Nyheter Hemsida Produktkatalog Relationer Mer information


Verksamhetsbeskrivning

 

 

Med innovation som utgångspunkt är Östberg en teknisk världsledande leverantör av kanalfläktar och energieffektiva luftbehandlingsagregat. Företaget startades 1981 och utvecklar idag produkter för alla miljöer där människor vistas. Som koncern har Östberg Group en stark internationell profil och produkterna marknadsförs genom egna säljkanaler och distribution i mer än 75 länder. Företaget befinner sig i en strategiskt viktig tillväxtfas med fokus att skapa ökade affärsmöjligheter på en expansiv marknad. Koncernen med dotterbolag och tillverkning i ett antal länder har drygt 300 anställda och omsätter ca 500 MSEK.