Kemira Kemi AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.  
Arbetsområde:   Kemikalier för rening av värmeväxlare odyl.
Produkter för korrosionsskydd
Rening av dagvatten
Rening av processvatten
Rening av spillvatten
Vatten & avlopp

Om oss

 

Kemira Kemi AB, som ingår i finska Kemira-koncernen, har mer än 40 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av vattenreningsprodukter och jobbar både mot avlopps- och dricksvattenrening. Vi har även en bred portfölj mot gruvindustrin.

Produktsortimentet består av fällningskemikalier, polymerer, defoamers, antiscalants, baskemikalier, produkter för desinficering, lukt/korrosionskontroll samt biogastillverkning men även färdiga digitala koncept för tanknivåmätning, fosforoptimering och slamavvattning.

Kemira har kommuner och industriföretag som kunder och strävar alltid efter att vara det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet

 

Kemira Kemi AB

P.O. Box 902
SE-252 32 Helsingborg, Sweden
Besöksadress: Industrigatan 70

Tel. +46 (0) 17 10 00

 

www.kemira.com