Installatör/ Entreprenör

Invent i Falun AB

Telefon: 023-198 10
Adress: Adress: Källviksvägen 10, 791 52 Falun
Org. nr.   556527-6572
Arbetsområde:  
Medlem i:   Svensk Ventilation AB

- Teknik för inneklimat -

Om Invent
Invent verkar för att minska energikostnader genom tekniska lösningar som sparar energi och därigenom verkar för en bättre miljö. Vår affärsidé har aldrig känts mer rätt i tiden. Klimatpåverkan och miljöfrågor är ämnen som ständigt diskuteras. Vi ser en stadigt ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster som till största delen handlar om att se till att kunderna erhåller ett bra klimat med minsta möjliga energiåtgång.

Långsiktighet och öppenhet är våra ledstjärnor. Standardiserade system som t.ex. BAC-net tror vi är framtiden. Flera av våra kunder tycks dela vår uppfattning. Det bekräftas av att vi i Tyskland, som just nu kommit längst i styr & reglerbranschen, kunnat se ett klart focus på samarbete och öppenhet i produkter och system.

Vi är idag totalt 20 anställda i företaget fördelade på tre kontor; Ludvika, Västerås och huvudkontoret i Falun.

Invents ambition är att vara en komplett partner med ett mycket högt kunnande. Personalen utbildas därför kontinuerligt i bla. i CAD, kalkylprogram , styr & regler samt övervakningssystem. Varje år besöker vi mässor och tillverkare i Europa för att titta på nya produkter och system. Montagearbeten sköts till stor del av inhyrda montörer under ledning av våra egna montörer och projektledare. Vid tar även hjälp av externa konsulter vid behov.×