VRS-SYSTEM

2018-10-26

VRS-SYSTEM är ett vattenledningssystem i segjärn för framförallt dricksvatten men även för avlopp. Med vår unika kopplingsmetod med låselement möjliggör vi ett snabbt, enkelt och framförallt säkert montage av VRS-SYSTEM.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

×