AB Micatrone


Typ: Fabrikant
Arbetsområde:   Fuktmätare
Givare
Givare
Laboratorieventilation
Larm/driftindikeringsenheter
Luftflödesmätare/vindmätare
Reglerenheter
Regulatorer
Renrumsventilation
Rumsreglerutrustning
Skyddsventilation
Spjällmotorer
Styr-, regler- och övervakningssystem
Ställdon
Temperatur reglersystem
Tryckmätare, Manometer
Tryckregulatorer
VAV-system
Ventilation
Ventiler
Ventiler och ställdon
Värme

Om Micatrone 

AB Micatrone etablerades 1964. Vi utvecklar, tillverkar och säljer mät-, styr- och reglerutrustning för värme och ventilation.

Till vår hemsida