Sulzer Pumps Sweden AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.  

Sulzer utvecklar, tillverkar och levererar lösningar för pumpning, omrörning, luftning och tillhörande processer världen över.

Intensiv forskning och utveckling inom flödesdynamik, processorienterade applikationer, specialmaterial samt avancerade servicelösningar ger Sulzer en ledande ställning inom sina marknadssegment. Kunderna kommer från vatten- och avloppssektorn, pappers- och massaindustrin, olja och gas, raffinaderier, kraftgenerering samt från allmän industri.

Sulzer har ett nätverk av cirka 20 fabriker världen över samt försäljningskontor och servicecenter på totalt 150 orter. För mer information, besök www.sulzer.com

Sulzer förknippas med innovation och beprövade lösningar för vatten- och avloppshantering. Tidigare varumärken såsom ABS, Pumpex, Nopon, Swedmeter, Scaba, Scanpump, JMW, API, Gothia, HST, Frings, OKI, Ahlström och Serlachius säljs nu under varumärket Sulzer. Stark kundservice kombinerat med djupt och brett applikationskunnande är grunden för det starka och globala varumärket.


För mer information, besök vår hemsida