Fabrikant

VoltAir System AB [HK]

Telefon: 08-560 365 00
Adress: Besöksadress:
Arenavägen 41, 121 77 Johanneshov
Org. nr.   556670-7765
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Svensk Ventilation
FEBY, Forum för Energieffektivt Byggande (fd scn)

Om VoltAir Luftbehandling

VoltAir Luftbehandling är luftbehandlingsaggregatet som levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i fastigheter (FTX). Hemligheten bakom den högeffektiva återvinningen ligger i en patenterad värmeväxlare med unika egenskaper som ger användaren ett långt, ekonomiskt och bekymmersfritt ägande. Värmeöverföringen sker utan överföring av lukter och partiklar mellan till- och frånluften, vilket ger ett gott och hälsosamt inomhusklimat.

VoltAir Luftbehandling finns bland annat installerat i bostäder, kontor, skolor, sjukhus, vårdinrättningar och industrier med goda referenser och resultat. Aggregaten finns för flöden från 0,2 m³/s och uppåt och kan levereras med integrerad styr eller förberedd med plint för att på ett enkelt sätt anslutas till den styr som din organisation använder.
Aggregatets enkla uppbyggnad med få komponenter och rörliga delar ger hög servicevänlighet och leverans i platta paket gör det enkelt att få aggregaten på plats. VoltAir Luftbehandling är en svensk kvalitetsprodukt.