WTC-MACRO Scandinavia AB får projektuppdrag i Slovakien

2017-06-11 av WTC-MACRO Scandinavia AB

WTC-MACRO Scandinavia AB får projektuppdrag i Slovakien

WTC-MACRO Scandinavia AB ansvarar för design- och projekteringsarbete gällande projekt i Slovakien
 

WTC-MACRO Scandinavia AB har fått beställning att ansvara för design- och projekteringsarbete, i samarbete med det slovakiska moderbolaget, gällande två reningsverk.
Uppdragen stödjer moderbolaget i arbetena med att hålla de kontrakterade leveranstiderna för projekten.
De nyckelfärdiga leveranserna avser, en kemisk-fysikalisk reningsanläggning av processvatten från en anodiserings-process och en anläggning för biologisk behandling av så kallat fugat-vatten från en biogasstation.
Bägge anläggningarna avser leveranser i Slovakien och projekten skall vara färdigställda under 2017.


http://www.wtc-macro.se

 


 Dela     Tillbaka  

WTC-MACRO supplies Air Treatment Technology of 42 000 m3/h

Air Treatment Technologies with capacity of 42 000 m3/h for industrial exhaust ventilation. The system is now pre-assembled and tested successfully before supply to an automotive industry in Romania. Equipment in the system:horizontal scrubber,fan...


WTC-MACRO supplies a WWTP to treat liquid digestate

WTC-MACRO supplies a WWTP to treat liquid digestate from biogas station.


WTC-MACRO förstärker sin närvaro i Skandinavien

WTC-MACRO Group är verksamt inom va- och miljösektorn. Bolaget, med huvudkontor och tillverkning i Nitra Slovakien, förstärker sin skandinaviska filial - WTC-MACRO Scandinavia AB - med regional sälj- och marknadsorganisation.