Camfil välkomnar den första klassificeringsstandarden ISO 10121-3

2023-10-30 Camfil Svenska AB

https://slussen.azureedge.net/image/121/Banner_Slussen_ISO.jpgNu presenteras första standarden för molekylärfilter i allmän ventilation - Standarden som underlättar valet av rätt filter för att hantera gasformiga föroreningar

Stockholm, Sverige - Camfil, ledande inom luftreningslösningar, välkomnar den första klassificeringsstandarden ISO 10121-3 för molekylära filter i allmän ventilation. Detta är ett stort steg framåt och innebär att användaren får vägledning gällande val av molekylära filter för allmänna ventilationskrav, t.ex. i offentliga byggnader, förskolor, kontor och flygplatser. Klassificeringssystemet redovisar tydligt verkningsgrad och kapacitet hos molekylärfiltren.

Under de senaste 60 åren har Camfil tillhandahållit molekylära filter för allmän ventilation. En av de stora utmaningarna för våra kunder har varit bristen på standarder som gör det möjligt att göra en rättvis och tillförlitlig jämförelse mellan olika filterlösningar. Världshälsoorganisationen beslutade nyligen att skärpa sina rekommendationer gällande människors exponering för ozon samt kvävedioxid. Den nya standarden ISO 10121-3 för gasformiga föroreningar kom därmed att bli en hörnsten för hela luftreningsbranschen, på samma sätt som ISO16890 blev en global referens för partiklar” berättar Alain Bérard, President Marketing and Sales.

Avlägsnande av farliga gaser
Luftföroreningar är ett växande hälsoproblem i världen eftersom miljarder människor andas förorenad luft. I september 2021 publicerade Världshälsoorganisationen WHO nya riktlinjer för luftkvalitet. Förutom partiklar framhävs nu även flera vanliga gaser i utomhusluften som klassificerade hälsorisker. Med ISO 10121-3-standarden finns det nu ett gemensamt mått på hur effektiva luftreningslösningarna är när det gäller att avlägsna farliga gaser och ångor från luften, t. ex. toluen, svaveldioxid, (SO2), kvävedioxid (NO2) samt ozon (O3).

Vad är ISO 10121-3?
ISO 10121-3 är den första molekylära standarden gällande tilluftsfilter för allmän ventilation i kommersiella och offentliga byggnader. Konsulter och slutanvändare får tack vare ISO 10121-3 en tydlig specifikation då standarden fastställer minimikraven för molekylära filter i luftbehandlingsaggregat (AHU). Standarden möjliggör jämförelser mellan olika filtermodeller och filtreringslösningars prestanda, verkningsgrad och kapacitet, det blir då lättare att välja rätt filter beroende på utomhusluftens kvalitet.

För att få veta mer om standarden, besök: 


-------------------------------------

Camfil har hjälpt människor att andas renare luft i sextio år. Som en ledande tillverkare av premiumlösningar tillhandahåller vi produkter och system för luftfiltrering och kontroll av luftföroreningar. Filtreringslösningar som ger ökad produktivitet hos personal och processutrustning, minimerar energianvändning och gynnar människors hälsa samt miljön.

Vi är övertygade om att de bästa lösningarna för våra kunder också är de bästa lösningarna för vår jord. Från konstruktion till leverans och genom hela produktlivscykeln överväger vi miljöpåverkan på människor och världen omkring oss. Genom vår strategi för problemlösning, innovativ design, noggrann processtyrning och kundfokus är målet att spara mer, använda mindre och hitta bättre metoder – så att vi alla kan andas renare luft.

Camfil-koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm och har 30 produktionsenheter, sex R&D center, försäljningskontor i fler än 35 länder, 5.600 anställda och växer fortfarande. Vi är stolta över att hjälpa kunder i många olika industrier och i andra verksamheter över hela världen.

Se hur Camfil kan hjälpa dig att skydda människor, processer och miljön på vår hemsida www.camfil.se.


 Dela     Tillbaka  

Lyssna på podden om luftfilter

2024-02-28

Senaste avsnittet av Indoor Energys podcast gästas av vår Akademichef Mattias Utbys.


Ventilation

Experter på Underhållsmässan i Göteborg 12-15 mars!

2024-02-26

Kom och hälsa på i vår monter A03:32 på Underhållsmässan på Svenska mässan, Göteborg, Europas största fackmässa inom drift och underhåll.


Ventilation

Camfil Webbinar: Upptäck korrosion med hjälp av mätning

2024-02-02

Vilka frätande ämnen finns i luften, hur kan dessa övervakas och vilka standarder finns det? Detta och mer kommer vi diskutera vid årets första webbinar: UPPTÄCK KORROSION MED HJÄLP AV AIRIMAGE-COR OCH SKYDDA VÄRDEFULL, KÄNSLIG UTRUSTNING.


Ventilation

Camfil ställer ut på Industrimässan i Borås 7-8 februari

2024-01-29

Kom förbi oss och prata med våra experter om hur vi kan hjälpa er att skapa ett bättre inomhusklimat på er arbetsplats.


Ventilation

Camfil på Fastighetsmässan SYD i Malmö 7-8 februari!

2024-01-22

Fastighetsmässan - mässan med fokus på framtidens fastigheter.


Ventilation

Camfil till ExpoVent i Kalmar, Växjö och Jönköping!

2024-01-15

Kom förbi vår monter och prata med våra experter om hur vi kan skapa en hälsosam och produktiv innemiljö för just er.


Ventilation

Möt oss på ExpoVent i Kalmar, Växjö och Jönköping!

2024-01-11

Kom förbi vår monter och prata med våra experter om hur vi kan skapa en hälsosam och produktiv innemiljö för just er.


Ventilation

Missa inte att prata Renrum med oss i Stockholm!

2023-11-20

Den 28-29 november träffar du oss på Nordens ledande fortbildningsdagar inom Renrumsteknik på Scandic Infra City - Stockholm.


Ventilation

Vi ställer ut på Industrimässan i Luleå 29-30 november

2023-11-17

Kom förbi oss och prata med våra experter om hur vi kan hjälpa er att skapa ett bättre inomhusklimat på er arbetsplats.


Ventilation

Möt oss på ExpoVent i Visby, Eskilstuna och Nyköping!

2023-11-13

Kom förbi vår monter och prata med våra experter om hur vi kan skapa en hälsosam och produktiv innemiljö för just er.


Ventilation