Styr ventilationen efter det verkliga behovet

2023-02-10 ebm-papst AB

https://slussen.azureedge.net/image/994/Bostadsventilation.png

Ventilationsbehovet i ett bostadshus är inte konstant. Det varierar bland annat med årstiden och de boendes verksamhet, t.ex. matlagning. Under den kalla årstiden är ventilationsbehovet mindre på grund av att uteluften har låg luftfuktighet.
Den ersättningsluft som kommer in i lägenheten kan därmed ta upp en större mängd fukt på vintern än på sommaren.
Ventilationsflödet beror även på yttre omständigheter som vind och temperatur. Vinden ger upphov till tryckförändringar i huset vilket i sin tur påverkar luftflödet.
Temperaturskillnaden mellan uteluften och husets temperatur ger upphov till skorstensverkan, vilket betyder att termiska krafter driver på ventilationen. Genom att låta luftflödet sjunka samtidigt med sjunkande utetemperatur, minskar problem med kalldrag och energiåtgången för uppvärmning reduceras.
 

Styr ventilationen efter det verkliga behovet


Med hjälp av reglerutrustning kan man låta flödet vara beroende av utetemperaturen kan man ta hänsyn till såväl ventilationsbehovets variationer med årstiden, som att dra fördel av skorstensverkan.

Minskade drifts- och servicekostnader.
Samtidigt som ventilationssystemet förbättras med reglerteknik finns det även möjligheter att minska systemets driftskostnader. Om ventilationssystemet till exempel drivs av äldre remdrivna fläktar kan ett byte till mer energisnåla EC-fläktar betydligt påverka energikostnaderna.
Med rätt val av fläkt kan man dra nytta av ny teknik och göra besparingar. EC-integralmotorer och effektiva fläkthjul minskar energi-åtgången för fläktdriften. Direktdrivna fläktar minskar även service-kostnaden då man slipper byta drivremmar.

Läs mer på ebm-papst hemsida HÄR


 Dela     Tillbaka  

ebm-papst på Fastighetsmässan i Göteborg

2023-09-08

ebm-papst är specialister på energieffektiv ventilation och deras monter på Fastighetsmässan 13-14 september hittar du produkter och lösningar för en sund och hållbar inomhusmiljö.


Ventilation Energieffektivisering

ebm-papst på Fastighetsmässan i Göteborg

2023-09-07

besök ebm-papst monter C14 på Prioritet Serneke Arena den 13-14 september 2023.


Ventilation

ExpoStyr med ebm-papst

2023-08-24

Möt ebm-papst på ExpoStyr i västra Sverige vecka 34.


Ventilation Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

ebm-papst på ExpoVent i Skåne

2023-08-10

På mässan visas ett urval av ebm-papst energieffektiva produkter inom ventilation.


Ventilation Energieffektivisering

Fokusera på det statiska tryckvärdet när du väljer fläkt

2023-07-05

När man väljer fläkt till sin applikation är det ofta mer lämpligt att titta på det statiska trycket, istället för det totala. ebm-papst Torben Lintrup Kirkholt förklarar varför så är fallet och varför man bör vara medveten om skillnaden.


Ventilation Energieffektivisering

Fläktlösning från ebm-papst gav minskade energikostnader

2023-06-29

Företaget Fresenius Kabis investeringar i nya fläkt- och ventilationsaggregat har sänkt bolagets energikostnader.


Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt

Härliga jubileumsdagar för ebm-papst

2023-06-02

Festligt Öppet Hus för kunder och partners följdes upp av Familjedag för de anställda när ebm-papst firade 50 år.


Ventilation Kyla Energieffektivisering

Lär dig om energismart ventilation

2023-05-04

Möt ebm-papst på ExpoVent v.21.


Ventilation Energieffektivisering

ebm-papst på ExpoStyr i Norrland

2023-03-31

Smart, digital lösning visas i ebm-papst monter när ExpoStyr-mässan besöker Luleå, Umeå, Östersund & Sundsvall i april.


Ventilation Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Ny försäljningschef Ventilation Retrofit

2023-03-24

Stefan Bolöv har tillträtt som ny försäljningschef för ebm-papst AB´s avdelning Ventilation Retrofit.


Ventilation Arbetsmarknad