ebm-papst retrofitlösning på Himlaskolan gav 80 % besparing

2022-03-29 ebm-papst AB

Besparing på 80 % när fläktbyte på Himlaskolan gjordes från ett helhetsperspektiv

Himlaskolan i Alafors, Ale kommun, är en skola för elever i förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan ligger centralt mitt i kommunen och nära Göta älv. Som granne har skolan fyndplatsen för Äskekärrskeppet och Himlabacken. Himlaskolans ventilationssystem hade tidigare två saker gemensamt med många andra skolor. Äldre remdrivna kammarfläktar, som slukade mycket energi och som också alstrade en störande ljudnivå. Så är det inte längre.

För ungefär ett år sedan installerade Ventilationskontroll Aelous i Göteborg, som arbetar under varumärket VK Inneklimat, två nya kammarfläktar från ebm-papst. Man gjorde dock betydligt mycket mer än så. Med en väl beprövad helhetsstrategi inför fläktbytet kunde Ventilationskontroll efter en tid presentera ett uppseendeväckande bra resultat för beställaren Ale kommun. Men vad var det Ventilationskontroll gjorde?

- De visade att det finns en stor potential till förbättringar när man lyfter blicken, ser till helheten och inte bara av ren rutin ersätter gamla fläktar med nya. Många beställare och installationsföretag tänker inte på allt som kan göras i samband med ett fläktbyte, utan fokuserar främst på fläktarnas verkningsgrad, säger försäljningsingenjör Björn Sandqvist vid ebm-papst kontor i Göteborg.

Björn menar att det leder till att den fulla energisparpotentialen och möjligheten till även andra förbättringar inte tas tillvara i samband med moderniseringar

- När synfältet är för snävt missar man ofta den stora förbättringspotential som finns när gamla aggregatfläktar ska bytas ut. Fläktarna ska istället ses som en viktig del av en större helhet.Gjorde utloppet nästan tre gånger så stort
Björn har samarbetat många år med Robert Pålsson som var Ventilationskontrolls projektledare för Himlaskolan. De delar en gemensam syn på vad som är en bra strategi vid modernisering av äldre fläktaggregat. Att öppna upp kanalsystemen är en central del av den strategin. På Himlaskolan skulle det visa sig vara nyckeln till att lösa tidigare problem; svårighet att få ut önskat luftflöde, en hög energiförbrukning och en irriterande hög ljudnivå.

- Ale kommun ville givetvis spara energi genom fläktbytet men man såg också en möjlighet att uppnå andra förbättringar. Vi visste att det fanns en stor energisparpotential genom byte till moderna fläktar, men vi visste också att besparingen skulle bli avsevärt mycket större om man också genomförde andra åtgärder. Ett exempel är att vi föreslog att kanalerna skulle öppnas upp och även ta bort saker i kanalsystemet som hindrar luftflödet. De gamla utloppen var 360 x 360 mm och vi öppnade upp till 600 x 600 mm. På det sättet behöver fläktarna inte gå lika hårt för att leverera önskat luftflöde, berättar Robert.

Robert säger också att det är viktigt med rengöring av värmeväxlare och att en övergång från konstantflöde till ett mer skonsamt tryckstyrt flöde bör ingå som ett led i en modernisering.
När tryckfallet minskar går alltså fläktarna lugnare, energiförbrukningen minskar liksom ljudnivån.

Att moderniseringen resulterade i en energibesparing på 80 % visar att ett fläktbyte som sker utifrån ett helhetsperspektiv kan bli mycket lönsamt med kort ROI! Kunskapen om vad som ger lyckade fläktprojekt och nöjda beställare är en av framgångsfaktorerna, som bidragit till att Ventilationskontroll under en tioårsperiod gått från en handfull till närmare 100 anställda.”Roligt med en beställare som ser möjligheterna”
På Ventilationskontroll var serviceteknikern Daniel van Reis en av medarbetarna som var engagerad i moderniseringen på Himlaskolan. En del av projektet var att riva ut två gamla remdrivna fläktar på till- och frånluftssidan och ersätta dessa med två kammarfläktar från ebm-papst (MXPC40RP-2750). Det helhetsperspektiv som styrde projektet innebar också många andra uppgifter.

- Som Robert sa så öppnade vi upp utloppen, tog bort bafflar som hindrade luftflödet och vi byggde också en del nya kanaler för att minimera tryckförlusterna. Visst blir det en del merjobb och kostnader när man jobbar utifrån vårt helhetsperspektiv, men det är också något som beställaren snabbt tjänar in. Jag tycker också att det är roligt med en beställare som verkligen förstår möjligheterna och vill göra en sån här satsning. Ett stort plus också till Björn på ebm-papst som var på plats vid flera tillfällen och gav goda råd, säger Daniel.

Vad elever och lärare tycker om de nya fläktarna och moderniseringen vet vi inte, men säkert uppskattas den reducerade ljudnivån. För betydligt tystare har det blivit. ”Fläktarna behöver ju knappt gå”, avslutar Robert när han sammanfattar effekterna av det minskade tryckfallet, de större utloppen, optimeringen av kanalsystemet och bytet till ebm-papst fläktar som är tysta i sig!

Läs mer om ebm-papst retrofit-lösningar HÄR


 Dela     Tillbaka  

ebm-papst på Fastighetsmässan i Göteborg

2023-09-08

ebm-papst är specialister på energieffektiv ventilation och deras monter på Fastighetsmässan 13-14 september hittar du produkter och lösningar för en sund och hållbar inomhusmiljö.


Ventilation Energieffektivisering

ebm-papst på Fastighetsmässan i Göteborg

2023-09-07

besök ebm-papst monter C14 på Prioritet Serneke Arena den 13-14 september 2023.


Ventilation

ExpoStyr med ebm-papst

2023-08-24

Möt ebm-papst på ExpoStyr i västra Sverige vecka 34.


Ventilation Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

ebm-papst på ExpoVent i Skåne

2023-08-10

På mässan visas ett urval av ebm-papst energieffektiva produkter inom ventilation.


Ventilation Energieffektivisering

Fokusera på det statiska tryckvärdet när du väljer fläkt

2023-07-05

När man väljer fläkt till sin applikation är det ofta mer lämpligt att titta på det statiska trycket, istället för det totala. ebm-papst Torben Lintrup Kirkholt förklarar varför så är fallet och varför man bör vara medveten om skillnaden.


Ventilation Energieffektivisering

Fläktlösning från ebm-papst gav minskade energikostnader

2023-06-29

Företaget Fresenius Kabis investeringar i nya fläkt- och ventilationsaggregat har sänkt bolagets energikostnader.


Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt

Härliga jubileumsdagar för ebm-papst

2023-06-02

Festligt Öppet Hus för kunder och partners följdes upp av Familjedag för de anställda när ebm-papst firade 50 år.


Ventilation Kyla Energieffektivisering

Lär dig om energismart ventilation

2023-05-04

Möt ebm-papst på ExpoVent v.21.


Ventilation Energieffektivisering

ebm-papst på ExpoStyr i Norrland

2023-03-31

Smart, digital lösning visas i ebm-papst monter när ExpoStyr-mässan besöker Luleå, Umeå, Östersund & Sundsvall i april.


Ventilation Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Ny försäljningschef Ventilation Retrofit

2023-03-24

Stefan Bolöv har tillträtt som ny försäljningschef för ebm-papst AB´s avdelning Ventilation Retrofit.


Ventilation Arbetsmarknad