ebm-papst retrofitlösning på Himlaskolan gav 80 % besparing

2022-03-29 ebm-papst AB

Besparing på 80 % när fläktbyte på Himlaskolan gjordes från ett helhetsperspektiv

Himlaskolan i Alafors, Ale kommun, är en skola för elever i förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan ligger centralt mitt i kommunen och nära Göta älv. Som granne har skolan fyndplatsen för Äskekärrskeppet och Himlabacken. Himlaskolans ventilationssystem hade tidigare två saker gemensamt med många andra skolor. Äldre remdrivna kammarfläktar, som slukade mycket energi och som också alstrade en störande ljudnivå. Så är det inte längre.

För ungefär ett år sedan installerade Ventilationskontroll Aelous i Göteborg, som arbetar under varumärket VK Inneklimat, två nya kammarfläktar från ebm-papst. Man gjorde dock betydligt mycket mer än så. Med en väl beprövad helhetsstrategi inför fläktbytet kunde Ventilationskontroll efter en tid presentera ett uppseendeväckande bra resultat för beställaren Ale kommun. Men vad var det Ventilationskontroll gjorde?

- De visade att det finns en stor potential till förbättringar när man lyfter blicken, ser till helheten och inte bara av ren rutin ersätter gamla fläktar med nya. Många beställare och installationsföretag tänker inte på allt som kan göras i samband med ett fläktbyte, utan fokuserar främst på fläktarnas verkningsgrad, säger försäljningsingenjör Björn Sandqvist vid ebm-papst kontor i Göteborg.

Björn menar att det leder till att den fulla energisparpotentialen och möjligheten till även andra förbättringar inte tas tillvara i samband med moderniseringar

- När synfältet är för snävt missar man ofta den stora förbättringspotential som finns när gamla aggregatfläktar ska bytas ut. Fläktarna ska istället ses som en viktig del av en större helhet.Gjorde utloppet nästan tre gånger så stort
Björn har samarbetat många år med Robert Pålsson som var Ventilationskontrolls projektledare för Himlaskolan. De delar en gemensam syn på vad som är en bra strategi vid modernisering av äldre fläktaggregat. Att öppna upp kanalsystemen är en central del av den strategin. På Himlaskolan skulle det visa sig vara nyckeln till att lösa tidigare problem; svårighet att få ut önskat luftflöde, en hög energiförbrukning och en irriterande hög ljudnivå.

- Ale kommun ville givetvis spara energi genom fläktbytet men man såg också en möjlighet att uppnå andra förbättringar. Vi visste att det fanns en stor energisparpotential genom byte till moderna fläktar, men vi visste också att besparingen skulle bli avsevärt mycket större om man också genomförde andra åtgärder. Ett exempel är att vi föreslog att kanalerna skulle öppnas upp och även ta bort saker i kanalsystemet som hindrar luftflödet. De gamla utloppen var 360 x 360 mm och vi öppnade upp till 600 x 600 mm. På det sättet behöver fläktarna inte gå lika hårt för att leverera önskat luftflöde, berättar Robert.

Robert säger också att det är viktigt med rengöring av värmeväxlare och att en övergång från konstantflöde till ett mer skonsamt tryckstyrt flöde bör ingå som ett led i en modernisering.
När tryckfallet minskar går alltså fläktarna lugnare, energiförbrukningen minskar liksom ljudnivån.

Att moderniseringen resulterade i en energibesparing på 80 % visar att ett fläktbyte som sker utifrån ett helhetsperspektiv kan bli mycket lönsamt med kort ROI! Kunskapen om vad som ger lyckade fläktprojekt och nöjda beställare är en av framgångsfaktorerna, som bidragit till att Ventilationskontroll under en tioårsperiod gått från en handfull till närmare 100 anställda.”Roligt med en beställare som ser möjligheterna”
På Ventilationskontroll var serviceteknikern Daniel van Reis en av medarbetarna som var engagerad i moderniseringen på Himlaskolan. En del av projektet var att riva ut två gamla remdrivna fläktar på till- och frånluftssidan och ersätta dessa med två kammarfläktar från ebm-papst (MXPC40RP-2750). Det helhetsperspektiv som styrde projektet innebar också många andra uppgifter.

- Som Robert sa så öppnade vi upp utloppen, tog bort bafflar som hindrade luftflödet och vi byggde också en del nya kanaler för att minimera tryckförlusterna. Visst blir det en del merjobb och kostnader när man jobbar utifrån vårt helhetsperspektiv, men det är också något som beställaren snabbt tjänar in. Jag tycker också att det är roligt med en beställare som verkligen förstår möjligheterna och vill göra en sån här satsning. Ett stort plus också till Björn på ebm-papst som var på plats vid flera tillfällen och gav goda råd, säger Daniel.

Vad elever och lärare tycker om de nya fläktarna och moderniseringen vet vi inte, men säkert uppskattas den reducerade ljudnivån. För betydligt tystare har det blivit. ”Fläktarna behöver ju knappt gå”, avslutar Robert när han sammanfattar effekterna av det minskade tryckfallet, de större utloppen, optimeringen av kanalsystemet och bytet till ebm-papst fläktar som är tysta i sig!

Läs mer om ebm-papst retrofit-lösningar HÄR


 Dela     Tillbaka  

ebm-papst på ExpoVent i Norrland

2022-09-16

Under v.40 finns ebm-papst på plats när ExpoVent minimässa besöker fyra städer i Norrland. Välkommen att möta Per Renlund och Göran Andersson i vår monter.


  Ventilation Energieffektivisering

Sänk energiförbrukningen med en digital och smart lösning

2022-08-31

Möt ebm-papst på ExpoStyr i Gävle, Enköping, Stockholm och Norrköping.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

ebm-papst växer

2022-08-19

Vill du arbeta med OEM-försäljning eller Service hos en världsledande fläkttillverkare?


  Ventilation Platsannonser

ebm-papst på ExpoVent i Skåne

2022-08-19

ebm-papst sätter full fart efter sommaren. Under v34 ställer man ut på ExpoVent i Karlskrona, Malmö och Helsingborg.


  Allmän Energieffektivisering

Ledig tjänst hos ebm-papst

2022-06-23

Företaget söker en Service- & reklamationsansvarig till huvudkontoret i Stockholm.


  Ventilation Platsannonser Energieffektivisering

ebm-papst fläktskola är i Norrland

2022-06-03

ebm-papst nya och redan så populära fläktskola rör sig nu i landets norra delar. På 30 minuter får du en pedagogisk genomgång och mängder med tips om smarta fläktbyten och andra möjligheter till energioptimering.


  Ventilation Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Prata energismarta ventilationslösningar med ebm-papst

2022-05-12

ebm-papst ställer ut på ExpoVent i Trollhättan, Göteborg och Borås 17-19:e maj.


  Ventilation Energieffektivisering

ebm-papst fläktskola i Skåne

2022-05-06

ebm-papst populära fläktskola kör vidare. Under de närmaste veckorna finns vi på plats hos Bevego i Kristianstad, Lund, Malmö Helsingborg.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

ebm-papst mobila fläktskola - nu i mellersta Sverige

2022-04-28

Effektiv fläktskola som lär dig hur enkelt man kan energieffektivisera en ventilationsanläggning på turné runt Sverige. Passa på att göra ett besök på en plats nära dig.


  Ventilation Energieffektivisering

Möt ebm-papst på Nordbygg

2022-04-22

ebm-papst visar upp det senaste av sina smarta, digitala och energieffektiva produkter och tillsammans kan ni diskutera fram lösningar för anpassning till just din fastighet.


  Ventilation Energieffektivisering Nordbygg