Utskriftsvänlig sida    
(2016-04-19)
2 nya styrelsemedlemmar vid SeRo-årsmötet 2016!
Skorstensentreprenörernas Riksorganisations årsmöte i O´learys lokaler på Mall Of Skandinavia, Solna valdes Kent Berg (Kaminexperten Sundsvall) & Joakim Barrett (Nordisk Brasvärme AB, Onsala) som ledamöter till SeRo styrelsen. Hjärtligt välkomna!

Vi tackar avgående ledamöterna Patrik Isestad och Jimmy Brolin för deras insatser i SeRo styrelsen, Patrik kommer att arbeta framöver mer utanför branschen med annat och idégivaren Jimmy behöver tid med alla övriga uppdrag och sin verksamhet m.m.
Omval skedde av Per-Anders Andersson, Mats Berglund & Peter Johansson. Ordföranden Esbjörn Toresson och Stefan Berglund har 1 år kvar på sin period.

I övrigt var årsmötesdagen välbesökt, rekorddeltagande för senaste åren. Det hölls utbildning i senaste BBR-förändringar m.m. av föreläsaren Johan Schön. Kvällen bestod av mycket trevlig 3-kamp. och buffé m.m. för deltagarna!

En lyckad utbildningsdag samt årsmötesdag där årsmötet konstaterade att föreningen har mycket kvalitetsarbete framför sig för att visa på att SeRo är den enda opartiska branschorganisationen, och att vi gör det på bra sätt.
Behov finns att sprida kunskap och vetskap om att vi också har den unika certifieringen av Skorstenstekniker N och K, för skorstens- eldstadsinstallatörer etc. !!

Detta är en mycket viktigt pusselbit i framtida installationsbranschen för eldstäder- rök- och imkanaler!!!
Till SeRo, Skorstensentreprenörernas Riksorganisations hemsida


« tillbaka

Publicerad av: Mats Berglund : SERO
Webbplats: http://www.skorstensentreprenor.se